Hà Nội bệnh tay chân miệng đang bắt đầu gia tăng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trước tình trạng gia tăng bệnh tay chân miệng (tăng nhanh cuối tháng 2, đầu tháng 3), Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng tránh bệnh lây lan.
Hà Nội bệnh tay chân miệng đang bắt đầu gia tăng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, tính đến ngày 13/3 toàn thành phố ghi nhận 176 trường hợp bị tay chân miệng. Mặc dù các trường hợp mắc còn rải rác và chưa có tử vong, tuy vậy số liệu trên cũng cho thấy có sự gia tăng nhanh trong thời gian cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2016. Diễn biến của dịch bệnh đòi hỏi ngành y tế phải có những giải pháp để ngăn chặn và khống chế dịch bệnh bùng phát và lan rộng.


Theo đó, ngành y tế cần phải tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh với nhiều hình thức đa dạng để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng như vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và vệ sinh đồ chơi cho trẻ.


Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giám sát dịch bệnh, cung ứng đủ hóa chất và trang thiết bị phòng chống dịch tay chân miệng, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với ngành giáo dục đào tạo triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học.


Hà Nội bệnh tay chân miệng đang bắt đầu gia tăng - 1


Bệnh tay chân miệng ở trẻ đang có dấu hiệu gia tăng (Ảnh minh họa)


Cụ thể là tuyên truyền cho học sinh các biện pháp phòng bệnh; khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh phải thông báo cho nhà trường và cơ sở y tế để có biện pháp cách ly điều trị kịp thời.


Cùng với đó là cử cán bộ hướng dẫn nhà trường các biện pháp xử lý môi trường phòng bệnh tay chân miệng như vệ sinh lớp học (sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập…) bằng xà phòng hoặc Chloramin B theo quy định. Chỉ đạo các trường học thông báo kịp thời thông tin về học sinh có biểu hiện nghi mắc bệnh tay chân miệng cho cơ sở y tế trên địa bàn để kịp thời điều tra dịch tễ học và xử lý dịch.


Tại các cơ sở điều trị, Sở Y tế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với TTYT Dự phòng thành phố và TTYT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thông báo, trao đổi thông tin về các trường hợp mắc bệnh để chủ động giám sát, xử lý dịch tại cộng đồng.


Đồng thời chuẩn bị đủ thuốc, trang thiết bị, tập huấn cho cán bộ y tế về phác đồ cấp cứu và điều trị bệnh tay chân miệng; tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây chéo trong bệnh viện và hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh dịch.


Theo Lê Phương - Khám phá


Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hà Nội bệnh tay chân miệng đang bắt đầu gia tăng

Trước tình trạng gia tăng bệnh tay chân miệng (tăng nhanh cuối tháng 2, đầu tháng 3), Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng tránh bệnh lây lan.


Ha Noi benh tay chan mieng dang bat dau gia tang


Truoc tinh trang gia tang benh tay chan mieng (tang nhanh cuoi thang 2, dau thang 3), So Y te Ha Noi da yeu cau cac don vi tang cuong phong tranh benh lay lan.


So Y te Ha Noi cho biet, theo thong ke cua Trung tam Y te Du phong Ha Noi, tinh den ngay 13/3 toan thanh pho ghi nhan 176 truong hop bi tay chan mieng. Mac du cac truong hop mac con rai rac va chua co tu vong, tuy vay so lieu tren cung cho thay co su gia tang nhanh trong thoi gian cuoi thang 2 va dau thang 3/2016. Dien bien cua dich benh doi hoi nganh y te phai co nhung giai phap de ngan chan va khong che dich benh bung phat va lan rong.


Theo do, nganh y te can phai tang cuong cong tac tuyen truyen phong chong dich benh voi nhieu hinh thuc da dang de nang cao nhan thuc cua cong dong trong cong tac phong chong benh tay chan mieng nhu ve sinh moi truong, ve sinh ca nhan, rua tay bang xa phong, thuc hien an sach, o sach va ve sinh do choi cho tre.


Ben canh viec thuc hien nhiem vu chuyen mon giam sat dich benh, cung ung du hoa chat va trang thiet bi phong chong dich tay chan mieng, So Y te yeu cau Trung tam Y te Du phong thanh pho va Trung tam Y te quan, huyen, thi xa phoi hop voi nganh giao duc dao tao trien khai cac bien phap phong chong benh tay chan mieng trong truong hoc.


Ha Noi benh tay chan mieng dang bat dau gia tang - 1


Benh tay chan mieng o tre dang co dau hieu gia tang (Anh minh hoa)


Cu the la tuyen truyen cho hoc sinh cac bien phap phong benh; khuyen cao phu huynh khi phat hien tre co dau hieu mac benh phai thong bao cho nha truong va co so y te de co bien phap cach ly dieu tri kip thoi.


Cung voi do la cu can bo huong dan nha truong cac bien phap xu ly moi truong phong benh tay chan mieng nhu ve sinh lop hoc (san nha, ban ghe, do choi, dung cu hoc tap…) bang xa phong hoac Chloramin B theo quy dinh. Chi dao cac truong hoc thong bao kip thoi thong tin ve hoc sinh co bieu hien nghi mac benh tay chan mieng cho co so y te tren dia ban de kip thoi dieu tra dich te hoc va xu ly dich.


Tai cac co so dieu tri, So Y te yeu cau phoi hop chat che voi TTYT Du phong thanh pho va TTYT cac quan, huyen, thi xa tren dia ban thong bao, trao doi thong tin ve cac truong hop mac benh de chu dong giam sat, xu ly dich tai cong dong.


Dong thoi chuan bi du thuoc, trang thiet bi, tap huan cho can bo y te ve phac do cap cuu va dieu tri benh tay chan mieng; to chuc tiep nhan, kham sang loc, cap cuu va dieu tri cho benh nhan, thuc hien tot cong tac kiem soat nhiem khuan, phong lay chéo trong benh vien va han che den muc thap nhat tu vong do benh dich.


Theo Le Phuong - Kham pha


Kham benh, tu van suc khoe mien phi
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212