50% thuốc bán trên Internet là thuốc giả

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Hội thảo Nâng cao sức khỏe người bệnh: Tầm quan trọng của chất lượng và phát minh trong lĩnh vực dược phẩm được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/3.
50% thuốc bán trên Internet là thuốc giả
Thuốc giả được làm rất tinh vi

Thuốc là sản phẩm dành cho mọi đối tượng và cũng là sản phẩm được làm giả rất phổ biến. Theo bà Samson Chiu - Giám đốc khu vực Châu Á, Thái Bình Dương - Viện An ninh Dược phẩmt các loại thuốc được làm giả phổ biến hiện nay là thuốc làm từ thức ăn cho lợn và gà, viên nang làm từ chất thải của ngành công nghiệp da, thuốc giả trong bao bì thật. Các cơ quan chức năng đã phát hiện các chất độc hại có trong thuốc giả như kim loại nặng, các loại dược chất không mong muốn và một số loại thuốc hoàn toàn không có dược chất.


Bác Samson Chiu cũng nhấn mạnh vào bất cứ thời điểm nào cũng có khoảng 40 -50 nghìn người bán thuốc trực tuyến trên toàn cầu trong đó có tới 90 -95% không hợp pháp. WHO đã khuyến cáo có tới 50% thuốc bán trên mạng internet là thuốc giả.

Đa số thuốc giả đều không phân biệt được bằng mắt thường, người dân lại không kêu ca gì, đặc biệt các chế tài chưa đủ tính răn đe tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất và buôn bán thuốc giả tăng.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết những đổi mới của ngành y tế, lĩnh vực dược trong thời gian qua đã từng bước phát triển, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị tiền thuốc sản xuất trong nước ước đạt 1,649 tỷ USD, tăng 18% so với cả năm 2014. Sản lượng trong nước đã đáp ứng được khoảng 48% nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân.
Hiện nay, dự thảo Luật Dược sửa đổi đang được Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian tới. Trong Luật dược sửa đổi đã bổ sung những quy định mới thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực dược cũng như khuyến khích các sản phẩm dược chất lượng cao, khuyến khích phát triển thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt là thuốc có nguồn gốc dược liệu...

Ông Bradley Silcox, Chủ tịch Tiểu ban Dược phẩm của Eurocham khẳng định cam kết của Tiểu ban trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam phát triển một ngành công nghiệp dược phẩm với chất lượng cao và bền vững.


"Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam để tạo ra những diễn đàn đối thoại với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và các doanh nghiệp nhằm mục đích cùng nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những giải pháp để phát triển ngành công nghiệp dược phẩm chất lượng và bền vững” - ông Bradley Silcox nhấn mạnh.


Theo Phương Thuý- Infonet


Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

50% thuốc bán trên Internet là thuốc giả

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Hội thảo Nâng cao sức khỏe người bệnh: Tầm quan trọng của chất lượng và phát minh trong lĩnh vực dược phẩm được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/3.


50% thuoc ban tren Internet la thuoc gia


Thong tin nay duoc dua ra tai hoi thao Hoi thao Nang cao suc khoe nguoi benh: Tam quan trong cua chat luong va phat minh trong linh vuc duoc pham duoc to chuc tai Ha Noi ngay 16/3.


Thuoc gia duoc lam rat tinh vi

Thuoc la san pham danh cho moi doi tuong va cung la san pham duoc lam gia rat pho bien. Theo ba Samson Chiu - Giam doc khu vuc Chau A, Thai Binh Duong - Vien An ninh Duoc phamt cac loai thuoc duoc lam gia pho bien hien nay la thuoc lam tu thuc an cho lon va ga, vien nang lam tu chat thai cua nganh cong nghiep da, thuoc gia trong bao bi that. Cac co quan chuc nang da phat hien cac chat doc hai co trong thuoc gia nhu kim loai nang, cac loai duoc chat khong mong muon va mot so loai thuoc hoan toan khong co duoc chat.


Bac Samson Chiu cung nhan manh vao bat cu thoi diem nao cung co khoang 40 -50 nghin nguoi ban thuoc truc tuyen tren toan cau trong do co toi 90 -95% khong hop phap. WHO da khuyen cao co toi 50% thuoc ban tren mang internet la thuoc gia.

Da so thuoc gia deu khong phan biet duoc bang mat thuong, nguoi dan lai khong keu ca gi, dac biet cac che tai chua du tinh ran de tao dieu kien cho cac hoat dong san xuat va buon ban thuoc gia tang.
Tai Hoi thao, Thu truong Pham Le Tuan cho biet nhung doi moi cua nganh y te, linh vuc duoc trong thoi gian qua da tung buoc phat trien, gop phan quan trong trong su nghiep bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan. Trong 10 thang dau nam 2015, tong gia tri tien thuoc san xuat trong nuoc uoc dat 1,649 ty USD, tang 18% so voi ca nam 2014. San luong trong nuoc da dap ung duoc khoang 48% nhu cau su dung thuoc cua nhan dan.
Hien nay, du thao Luat Duoc sua doi dang duoc Quoc hoi xem xét va thong qua trong thoi gian toi. Trong Luat duoc sua doi da bo sung nhung quy dinh moi thich hop nham tao dieu kien thuan loi va khuyen khich cac hoat dong doi moi, sang tao trong linh vuc duoc cung nhu khuyen khich cac san pham duoc chat luong cao, khuyen khich phat trien thuoc san xuat trong nuoc, dac biet la thuoc co nguon goc duoc lieu...

Ong Bradley Silcox, Chu tich Tieu ban Duoc pham cua Eurocham khang dinh cam ket cua Tieu ban trong viec phoi hop cung Chinh phu Viet Nam phat trien mot nganh cong nghiep duoc pham voi chat luong cao va ben vung.


"Chung toi luon san sang hop tac cung cac co quan huu quan Viet Nam de tao ra nhung dien dan doi thoai voi su tham gia cua cac co quan chinh phu, cac to chuc quoc te, phi chinh phu va cac doanh nghiep nham muc dich cung nghien cuu, thao luan va dua ra nhung giai phap de phat trien nganh cong nghiep duoc pham chat luong va ben vung” - ong Bradley Silcox nhan manh.


Theo Phuong Thuy- Infonet


Kham benh, tu van suc khoe mien phi
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212