Maczee 250

  • gplus
  • pinterest
Số đăng ký: VN-3078-07
Nhóm dược lý: Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
Thành phần: Azithromycin
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Công ty đăng ký: g.