Máy phân tích đông máu

    0     640
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Dao Van Anh
Địa chỉ: 16 Lương THế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35563125/ 0976 383 303
Email: vananhtbyte@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 5/12

Máy phân tích đông máu  Model: KL 240

Máy phân tích đông máu  Model: KL 220

Máy phân tích đông máu  Model: KL 210

 

Xuất xứ Conley- Trung Quốc

 

Đặc điểm:

-         Bàn phím, chuột, màn hình

-         Giao diện dễ vận hành

-         Xét nghiệm chính xác những mẫu phẩm bất thường , giảm sự can thiệp như vàng da, dịch dưỡng

-         Hệ thống hoá chất mở

-         Lượng hoá chất dùng tối thiểu 20 µl

-         Các  kênh xét nghiệm độc lập để xét nghiệm mẫu phẩm khác nhau cùng một thời gian

-         Hai phương pháp phân tích tơ huyết ( Tính toán FIB từ PT vá xác định số lượng)1

-         Cài đặt vàd lưu giữ đường vòng chuẩn với ít nhất 5 điểm dữ liệu.

-         Kết nối máy tính qua cổng RS 232

-         Có thể lưu giữ và sửa đổi các thông số để tăng cường các thông số xét nghiệm mới

Thông số xét nghiệm:

     -Thời gian phân tích  Prothrompin

     - Hoạt hoá từng phần Thromboplastin  time APTT

     - Thrombin time TT

     - Fibrinogen FIB

     - Reptilase time RT

      -  Venene time RT

      - Endogenous Fibrínstabilizing Factor VIII, IX,XI,XII

      - Exogenous Fibríntablizing Factỏ II,V, VII,X

      - Protein S

      - Protein C

       - Lupus Anticoagulant Analysis

      - High Molecular Heparin

      - Low Molecular Heparin

       - Các thông số đều sẵn sàng chỉnh sửa và lưu giữ .

Đặc điểm:

- Các kênh xét nghiệm:

     KL 240: 4 kênh

     KL 220: 2 kênh

     KL 210:  1 kênh

- Vị trí làm ấm  hoá chất:

     KL 240: 4 vị trí

     KL 220: 2 vị trí

     KL 210:  1 vị trí

- Vị trí làm ấm  mẫu phẩm:

     KL 240: 20  vị trí  với 4 lần ủ

 

Máy đo khí máu,  Hãng Cornley-Trung Quốc

MODEL            TEST TYPE

BG-30                PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl-, Ca++

BG-20                PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl-

BG-10                PCO2, PO2, pH

 

Kênh           Dải đo

pH (cH)       6.800-8000( 158.5mmol/L)

PCO2          1.607—26.67 kPa (8.0—200.0 mmHg)

PO2              0—106.7 kPa (0—800mmHg)

K+                 2.0—10 mmol/L

Na+               50—200 mmol/L

Cl-                 50—200 mmol/L

Ca++             0.5—3.0 mmol/L

 

Kênh                  Độ lệch CV

pH 20                 * 10-3 ≤0.1%

PCO2                   4% or 0.13kPa (maximized) ≤1.5%

PO2                      3% or 0.13kPa (maximized) ≤1.0%

K+                         0.4 mmol/L ≤2.0%

Na+                       4 mmol/L ≤1.0%

Cl- 4                      mmol/L ≤2.0%

Ca++ 0.3              mmol/L ≤3.0%

 

 

 

 

Liên hệ: Vân Anh-0976 383 303

Công ty CPCông nghệ đầu tư BMV

04.3556 3425, Fax: 04.3556 9520

 

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


May phan tich dong mau


May phan tich dong mau  Model: KL 240 May phan tich dong mau  Model: KL 220 May phan tich dong mau  Model: KL 210   Xuat xu Conley- Trung Quoc   Dac diem: -         Ban phim, chuot, man hinh -         Giao dien de van hanh -         Xet nghiem chinh xac nhung mau pham bat thuong , giam su can thiep nhu vang da, dich duong -         He thong hoa chat mo -         Luong hoa chat dung toi thieu 20 µl -         Cac  kenh xet nghiem doc lap de xet nghiem mau pham khac nhau cung mot thoi gian -         Hai phuong phap phan tich to huyet ( Tinh toan FIB tu PT va xac dinh so luong)1 -         Cai dat vad luu giu duong vong chuan voi it nhat 5 diem du lieu. -         Ket noi may tinh qua cong RS 232 -         Co the luu giu va sua doi cac thong so de tang cuong cac thong so xet nghiem moi Thong so xet nghiem:      -Thoi gian phan tich  Prothrompin      - Hoat hoa tung phan Thromboplastin  time APTT      - Thrombin time TT      - Fibrinogen FIB      - Reptilase time RT       -  Venene time RT       - Endogenous Fibrinstabilizing Factor VIII, IX,XI,XII       - Exogenous Fibrintablizing Facto II,V, VII,X       - Protein S       - Protein C        - Lupus Anticoagulant Analysis       - High Molecular Heparin       - Low Molecular Heparin        - Cac thong so deu san sang chinh sua va luu giu . Dac diem: - Cac kenh xet nghiem:      KL 240: 4 kenh      KL 220: 2 kenh      KL 210:  1 kenh - Vi tri lam am  hoa chat:      KL 240: 4 vi tri      KL 220: 2 vi tri      KL 210:  1 vi tri - Vi tri lam am  mau pham:      KL 240: 20  vi tri  voi 4 lan u   May do khi mau,  Hang Cornley-Trung Quoc MODEL            TEST TYPE BG-30                PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl-, Ca++ BG-20                PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl- BG-10                PCO2, PO2, pH   Kenh           Dai do pH (cH)       6.800-8000( 158.5mmol/L) PCO2          1.607—26.67 kPa (8.0—200.0 mmHg) PO2              0—106.7 kPa (0—800mmHg) K+                 2.0—10 mmol/L Na+               50—200 mmol/L Cl-                 50—200 mmol/L Ca++             0.5—3.0 mmol/L   Kenh                  Do lech CV pH 20                 * 10-3 ≤0.1% PCO2                   4% or 0.13kPa (maximized) ≤1.5% PO2                      3% or 0.13kPa (maximized) ≤1.0% K+                         0.4 mmol/L ≤2.0% Na+                       4 mmol/L ≤1.0% Cl- 4                      mmol/L ≤2.0% Ca++ 0.3              mmol/L ≤3.0%         Lien he: Van Anh-0976 383 303 Cong ty CPCong nghe dau tu BMV 04.3556 3425, Fax: 04.3556 9520  
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212