Đăng kí sinh tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

    0     1078
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Địa chỉ: 55 yên ninh, ba đình, hà nội
Điện thoại: (84-4) 730 588 80
Email: marketing@hongngochospital.vn
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 11/12
Dịch vụ trọn gói cơ bản về thai sản

1. Thăm khám và chăm sóc trước khi sinh
a) Đối với các trường hợp thai một
- 7 lần khám thai bởi bác sỹ sản khoa, 1 lần khám bởi bác sỹ gây mê
- 3 lần siêu âm thai (tuần thứ 11 đến 14, tuần thứ 20 đến 23 và tuần thứ 31 đến 34 )
b) Đối với các trường hợp thai đôi
- 9 lần khám thai bởi bác sỹ sản khoa, 1 lần khám bởi bác sỹ gây mê
- 6 lần siêu âm thai (tuần thứ 11 đến 14, tuần thứ 20 đến 23 và 4 lần siêu âm vào các tháng cuối của thai
kỳ)
c) Trường hợp thai một và thai đôi đều được
- Monitoring theo dõi tim thai.
- Tiêm phòng uốn ván.
- Xét nghiệm máu thường quy
2. Thủ thuật đỡ đẻ thường và mổ đẻ
Tùy theo diễn biến trước khi sinh của sản phụ, bệnh viện sẽ quyết định việc đẻ thường hay mổ đẻ.
3. Thời gian lưu trị sau sinh
- 1 ngày đối với trường hợp đẻ thường.
- 4 ngày đối với trường hợp mổ đẻ.
4. Các dich vụ chăm sóc sau sinh
- Tiêm vitamin K cho Con.
- 1 lần khám kiểm tra sau sinh cho Me bởi bác sỹ Sản khoa.
- 1 lần khám kiểm tra sau sinh cho Con bởi bác sỹ Nhi khoa.
- Tắm cho bé và chăm sóc tại nhà.

Dịch vụ trọn gói cơ bản về sinh con

1. Thăm khám và chăm sóc trước khi sinh
- 1 lần khám bởi bác sỹ sản khoa (muộn nhất là 3 tuần trước ngày dự kiến sinh)
- 1 lần khám bởi bác sỹ gây mê (muộn nhất là 3 tuần trước ngày dự kiến sinh)
- 1 lần siêu âm thai theo hướng dẫn của bác sỹ sản khoa.
- Monitoring theo dõi tim thai.
- Xét nghiệm máu thường quy
2. Thủ thuật đỡ đẻ thường hoặc mổ đẻ
Tùy theo diễn biến trước khi sinh của sản phụ, bệnh viện sẽ quyết định việc đẻ thường hay mổ đẻ. Thời gian lưu trị sau sinh
- 1 ngày đối với trường hợp đẻ thường.
- 4 ngày đối với trường hợp mổ đẻ.
3. Các dich vụ chăm sóc sau sinh
- Tiêm vitamin K cho Con.
- 1 lần khám kiểm tra sau sinh cho Me bởi bác sỹ Sản khoa.
- 1 lần khám kiểm tra sau sinh cho Con bởi bác sỹ Nhi khoa.
- Tắm cho bé và chăm sóc tại nhà.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận lễ tân tại tầng 2 hoặc điện thoại (84-4) 39275568 máy lẻ 2222, gửi email: info@hongngochospital.vn cho chúng tôi

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Địa chỉ : Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
Email : Info@hongngochospital.vn
Điện thoai : (84-4) 39 275 568   Fax : (84-4) 37 162 988
Điện thoại thẩm mỹ : (84-4) 37 164 288; (84-4) 223 007 02
Điện thoại cấp cứu : (84-4) 39 275 568 (84-4) 730 588 80

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Dang ki sinh tai benh vien da khoa Hong Ngoc


Dich vu tron goi co ban ve thai san1. Tham kham va cham soc truoc khi sinha) Doi voi cac truong hop thai mot- 7 lan kham thai boi bac sy san khoa, 1 lan kham boi bac sy gay me- 3 lan sieu am thai (tuan thu 11 den 14, tuan thu 20 den 23 va tuan thu 31 den 34 )b) Doi voi cac truong hop thai doi- 9 lan kham thai boi bac sy san khoa, 1 lan kham boi bac sy gay me- 6 lan sieu am thai (tuan thu 11 den 14, tuan thu 20 den 23 va 4 lan sieu am vao cac thang cuoi cua thaiky)c) Truong hop thai mot va thai doi deu duoc- Monitoring theo doi tim thai.- Tiem phong uon van.- Xet nghiem mau thuong quy2. Thu thuat do de thuong va mo deTuy theo dien bien truoc khi sinh cua san phu, benh vien se quyet dinh viec de thuong hay mo de.3. Thoi gian luu tri sau sinh- 1 ngay doi voi truong hop de thuong.- 4 ngay doi voi truong hop mo de.4. Cac dich vu cham soc sau sinh- Tiem vitamin K cho Con.- 1 lan kham kiem tra sau sinh cho Me boi bac sy San khoa.- 1 lan kham kiem tra sau sinh cho Con boi bac sy Nhi khoa.- Tam cho be va cham soc tai nha.Dich vu tron goi co ban ve sinh con1. Tham kham va cham soc truoc khi sinh- 1 lan kham boi bac sy san khoa (muon nhat la 3 tuan truoc ngay du kien sinh)- 1 lan kham boi bac sy gay me (muon nhat la 3 tuan truoc ngay du kien sinh)- 1 lan sieu am thai theo huong dan cua bac sy san khoa.- Monitoring theo doi tim thai.- Xet nghiem mau thuong quy2. Thu thuat do de thuong hoac mo deTuy theo dien bien truoc khi sinh cua san phu, benh vien se quyet dinh viec de thuong hay mo de. Thoi gian luu tri sau sinh- 1 ngay doi voi truong hop de thuong.- 4 ngay doi voi truong hop mo de.3. Cac dich vu cham soc sau sinh- Tiem vitamin K cho Con.- 1 lan kham kiem tra sau sinh cho Me boi bac sy San khoa.- 1 lan kham kiem tra sau sinh cho Con boi bac sy Nhi khoa.- Tam cho be va cham soc tai nha.Moi chi tiet vui long lien he bo phan le tan tai tang 2 hoac dien thoai (84-4) 39275568 may le 2222, gui email: info@hongngochospital.vn cho chung toiBenh vien Da khoa Hong NgocDia chi : So 55 Yen Ninh, Ba Dinh, Ha NoiEmail : Info@hongngochospital.vnDien thoai : (84-4) 39 275 568   Fax : (84-4) 37 162 988Dien thoai tham my : (84-4) 37 164 288; (84-4) 223 007 02Dien thoai cap cuu : (84-4) 39 275 568 (84-4) 730 588 80
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212