Cao ngựa bạch, nguyên chất, 1.000.000đ/lạng

    0     1021
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: THIEN DOAN
Địa chỉ: 46/4A MỸ HUỀ, TRUNG CHÁNH, HÓC MÔN, HCM
Điện thoại: 0922765998
Email: dctthien@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 1/12
Theo DS. Đỗ Huy Ích và các chuyên gia ở Viện Dược liệu, cao xương ngựa bạch có chứa nhiều canxi photphat, keratin, oscein… có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân xương cơ.
    -Cao xương ngựa bạch chữa cơ thể suy nhược ở người mới ốm dậy và phụ nữ sau sinh, đau nhức gân xương, kinh nguyệt không đều, trẻ em còi xương, xanh xao, biếng ăn, rất tốt cho người cao tuổi giúp mạnh gân cốt.
    -Cao xương ngựa bạch có tác dụng bổ dường, ích khí, mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, giúp sinh tinh tốt hỗ trợ điều trị vô sinh.
    -Cao xương ngựa bạch có thể hỗ trợ điều trị các chứng bệnh nặng : lão hóa xương, thiếu canxi, phổi, ung thư, tăng sức đề kháng...

 

Tuy nhiên, các nhà sản xuất cao xương ngựa bạch hiện nay thường dùng ngựa màu hoặc ngựa kim để nấu cao và bán với giá cao ngựa bạch (gần 3 triệu đồng/lạng).
    Nhưng người tiêu dùng có nhu cầu vẫn phải mua mà không tận mắt chứng kiến con ngựa, mổ thịt, nấu cao, không biết được đó là cao gì? Khi đã nấu thành cao thì không thể phân biệt được nữa rồi!
  

Xuất phát từ thực trạng đó, gia đình chúng tôi đã có thâm niên trên 50 năm hoạt động trong ngành đông y và nấu cao ngựa bạch với nguồn ngựa bạch được bà con dân tộc thiểu số nuôi thả tự nhiên ở các tỉnh miền núi phía Bắc :  Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn... và ngựa bạch nhập khẩu từ Mông Cổ, Lào...
    Chúng tôi cam kết:
    -Quý vị chọn đúng ngựa bạch, chúng tôi vận chuyển đến tận nhà.

    -Dịch vụ từ A-Z: Mổ thịt, nấu cao, ngâm rượu pín ngựa, phổi ngựa cho quý vị.
    -Đảm bảo giá cả phải chăng: Tối đa 1.000.000 đồng/lạng. (giá thị trường khoảng 2.800.000đ/lạng).
    -Nếu quý vị mua số lượng ít chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ quý vị xem tận mắt các công đoạn mổ thịt,  nấu cao và lấy cao tại chỗ để đảm bảo là cao ngựa bạch thật.
CƠ SỞ CAO XƯƠNG NGỰA BẠCH
Địa chỉ: 46/4A Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, HCM
ĐT/FAX:   08-625 32 645
Hotline:    0922 765 998
Email:caoxuongnguabach@yahoo.com , caoxuongnguabach@gmail.com
Website: http://caongua.org , http://caongua.info , http://caonguabach.org  , http://caonguabach.info , http://caoxuongngua.info, http://caoxuongngua.org

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Cao ngua bach, nguyen chat, 1.000.000d/lang


Theo DS. Do Huy Ich va cac chuyen gia o Vien Duoc lieu, cao xuong ngua bạch co chua nhieu canxi photphat, keratin, oscein… co vi ngot, tinh mat, co tac dung bỏ duong, ich khi, manh gan xuong co.    -Cao xuong ngụa bạch chua co the suy nhuoc o nguoi moi om day va phu nu sau sinh, dau nhuc gan xuong, kinh nguyet khong deu, tre em coi xuong, xanh xao, bieng an, rat tot cho nguoi cao tuoi giúp mạnh gan cót.    -Cao xuong ngụa bạch có tác dụng bỏ duòng, ích khí, mạnh gan cót, hõ trọ dièu trị yéu sinh lý, giúp sinh tinh tót hõ trọ dièu trị vo sinh.    -Cao xuong ngụa bạch có thẻ hõ trọ dièu trị các chúng bẹnh nạng : lão hóa xuong, thiéu canxi, phỏi, ung thu, tang súc dè kháng... Tuy nhien, các nhà sản xuát cao xuong ngụa bạch hiẹn nay thuòng dùng ngụa màu hoạc ngụa kim dẻ náu cao và bán vói giá cao ngụa bạch (gan 3 trieu dong/lang).    Nhung nguòi tieu dùng có nhu càu vãn phải mua mà khong tạn mát chúng kién con ngụa, mỏ thịt, náu cao, khong biét duọc dó là cao gì? Khi dã náu thành cao thì khong thẻ phan biẹt duọc nũa ròi!   Xuát phát tù thục trạng dó, gia dình chúng toi dã có tham nien tren 50 nam hoạt dọng trong ngành dong y và náu cao ngụa bạch vói nguòn ngụa bạch duọc bà con dan tọc thiẻu só nuoi thả tụ nhien ỏ các tỉnh mièn núi phía Bác :  Phú Thọ, Cao Bàng, Lạng Son... và ngụa bạch nhạp khảu tù Mong Cỏ, Lao...    Chúng toi cam két:    -Quý vị chọn dúng ngụa bạch, chúng toi vạn chuyẻn dén tạn nhà.    -Dịch vụ tù A-Z: Mỏ thịt, náu cao, ngam ruọu pín ngụa, phỏi ngụa cho quý vị.    -Dam bao gia ca phải chang: Toi da 1.000.000 dòng/lạng. (giá thị truòng khoảng 2.800.000d/lạng).    -Néu quý vị mua só luọng ít chúng toi vãn có thẻ hõ trọ quý vi xem tạn mát các cong doạn mỏ thịt,  náu cao và láy cao tại chõ de dam bao la cao ngua bach that.CO SO CAO XUONG NGỤA BẠCHDịa chỉ: 46/4A Mỹ Huè, Trung Chánh, Hóc Mon, HCMDT/FAX:   08-625 32 645Hotline:    0922 765 998Email:caoxuongnguabach@yahoo.com , caoxuongnguabach@gmail.comWebsite: http://caongua.org , http://caongua.info , http://caonguabach.org  , http://caonguabach.info , http://caoxuongngua.info, http://caoxuongngua.org
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212