Sản phẩm Gel bôi sát khuẩn dùng trong nha khoa - PerioKin gel

    0     7012
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: DS Nguyen Tien Dung
Địa chỉ: 356 A - Giai Phong - Thanh Xuan - HN
Điện thoại: 0987.842.558
Email: tiendungdkh@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 6/12
PERIO.KIN ( Gel de Chlorhexidine 0.20%) 30ml/tube Thành phần : Chlorhexidine digluconate …0,2g. Tá dược vđ ………. 100g Tác dụng: - Chlorhexidine digluconate có hoạt phổ kháng khuẩn rộng, nhạy cảm với hầu hết các chủng vi khuẩn gây bệnh trên da và niêm mạc gồm : Gr-, Gr+; nấm candida albicans; virus herpes simplex… - Được bào chế dưới dạng Gel bôi trong suốt, khi bôi có cảm giác mát cùng với độ bám dính bề mặt cao, PerioKin dễ dùng và cũng dễ dàng quan sát sự hồi phục của tổn thương. Chỉ định : PerioKin được chỉ định rộng rãi trong các trường hợp sau : Trong nha khoa : - Các bệnh viêm nướu, viêm nha chu - Sát khuẩn trước và sau khi phẫu thuật răng miệng, trồng cấy Implant. Trong nhiễm khuẩn: - Loét aphthae ( bệnh ap – tơ ); - Loét vùng miệng họng do xạ trị. - Mun rộp trên da và niêm mạc do Herpes Simplex Virus. - Nấm miệng lưỡi do Candida albicán - Phòng chống nhiễm khuẩn cơ hội do các tổn thương bề mặt khác. Cách dùng : Cho một lượng vừa phải gel thuốc vào miếng gạc mềm rồi thoa nhẹ, hoặc có thể bôi trực tiếp lên vùng tổn thương.( Đối với tổn thương vùng miệng họng, nên bôi sau bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ. Không súc miệng lại, không ăn, uống sau khi bôi ít nhất là 30 phút) Lưu ý : Vệ sinh và vặn nút kín lại sau khi sử dụng Thận trọng Tránh không cho thuốc tiếp xúc với niêm mạc mắt. Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm: - Là sản phẩm sát khuẩn với thành phẩn chính là Chlorhexidine digluconate, có tính chất hoá học và tính hoạt diện giống các chất diện hoạt cationic. Hoạt phổ trải rộng trên cả hai Gram vi khuẩn, tác dụng cả với bào tử nấm và Virus. Không thấm qua da và màng nhầy nên không độc. An toàn đối với trẻ em và Phụ nữ có thai. - Dạng gel bôi trong suốt có độ bám dính tốt, đảm bảo cho thuốc lưu lại và phát huy tác dụng sát khuẩn tại vùng tổn thương, gel trong suốt giúp ta dễ dàng quan sát được sự hồi phục của tổ chức tổn thương. - Mùi thơm dịu, vị ngọt nhẹ : Dễ dùng, dễ chịu, không gây kích ứng niêm mạc. Thời gian tác dụng kéo dài. Quy cách: Hộp 01 tube 30 ml. Số đăng ký : 08060/08/CBMP – QLD NSX : LABORATORIOS KIN S.A SPAIN – TÂY BAN NHA NK VÀ PP : CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 356A - Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội. Liên Hệ : Ds Nguyễn Tiến Dũng Mobile : 0987.842.558 Phòng Marketing – Công ty Dược Phẩm Trung Ương 1 ( CPC1) Email : tiendungdkh@gmail.com

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


San pham Gel boi sat khuan dung trong nha khoa - PerioKin gel


PERIO.KIN ( Gel de Chlorhexidine 0.20%) 30ml/tube Thanh phan : Chlorhexidine digluconate …0,2g. Ta duoc vd ………. 100g Tac dung: - Chlorhexidine digluconate co hoat pho khang khuan rong, nhay cam voi hau het cac chung vi khuan gay benh tren da va niem mac gom : Gr-, Gr+; nam candida albicans; virus herpes simplex… - Duoc bao che duoi dang Gel boi trong suot, khi boi co cam giac mat cung voi do bam dinh be mat cao, PerioKin de dung va cung de dang quan sat su hoi phuc cua ton thuong. Chi dinh : PerioKin duoc chi dinh rong rai trong cac truong hop sau : Trong nha khoa : - Cac benh viem nuou, viem nha chu - Sat khuan truoc va sau khi phau thuat rang mieng, trong cay Implant. Trong nhiem khuan: - Loet aphthae ( benh ap – to ); - Loet vung mieng hong do xa tri. - Mun rop tren da va niem mac do Herpes Simplex Virus. - Nam mieng luoi do Candida albican - Phong chong nhiem khuan co hoi do cac ton thuong be mat khac. Cach dung : Cho mot luong vua phai gel thuoc vao mieng gac mem roi thoa nhe, hoac co the boi truc tiep len vung ton thuong.( Doi voi ton thuong vung mieng hong, nen boi sau bua an sang va truoc khi di ngu. Khong suc mieng lai, khong an, uong sau khi boi it nhat la 30 phut) Luu y : Ve sinh va van nut kin lai sau khi su dung Than trong Tranh khong cho thuoc tiep xuc voi niem mac mat. Nhung uu diem noi bat cua san pham: - La san pham sat khuan voi thanh phan chinh la Chlorhexidine digluconate, co tinh chat hoa hoc va tinh hoat dien giong cac chat dien hoat cationic. Hoat pho trai rong tren ca hai Gram vi khuan, tac dung ca voi bao tu nam va Virus. Khong tham qua da va mang nhay nen khong doc. An toan doi voi tre em va Phu nu co thai. - Dang gel boi trong suot co do bam dinh tot, dam bao cho thuoc luu lai va phat huy tac dung sat khuan tai vung ton thuong, gel trong suot giup ta de dang quan sat duoc su hoi phuc cua to chuc ton thuong. - Mui thom diu, vi ngot nhe : De dung, de chiu, khong gay kich ung niem mac. Thoi gian tac dung keo dai. Quy cach: Hop 01 tube 30 ml. So dang ky : 08060/08/CBMP – QLD NSX : LABORATORIOS KIN S.A SPAIN – TAY BAN NHA NK VA PP : CONG TY DUOC PHAM TRUNG UONG 1 356A - Giai Phong – Thanh Xuan – Ha Noi. Lien He : Ds Nguyen Tien Dung Mobile : 0987.842.558 Phong Marketing – Cong ty Duoc Pham Trung Uong 1 ( CPC1) Email : tiendungdkh@gmail.com
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212