Thuốc, giá thuốc, thông tin thuốc, cách dùng thuốc, thành phần thuốc, chỉ định thuốc, công dụng thuốc (92970 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Integrillin

SĐK: VN-4690-07

Howpolymin Ginseng

SĐK: VNA-3078-00

Siderac

SĐK: VD-2840-07

Loperamide

SĐK: VD-14295-11

Takankgoba

SĐK: VNA-0539-03

Pacocon

SĐK: VN-2546-06

Kohema Soft capsule

SĐK: VN-4471-07

Erythromycin-500mg

SĐK: V1340-H12-06

Metronidazole..

SĐK: VN-4165-07

Vacomux 200mg

SĐK: V166-H12-06

Sitaz-10

SĐK: VN-6828-08

Sắt II Oxalat

SĐK: V1249-H12-05

Anomin daily

SĐK: VNB-2718-05

Conolyzym

SĐK: VN-6229-02

Zinbecin

SĐK: VNA-0635-03

Euquinin

SĐK: VD-2298-06

Altamin

SĐK:

Eftiditen

SĐK: V206-H12-05

Nalidixic-500mg

SĐK: VNA-4207-01

Everim

SĐK: VD-3537-07

Cedesfarnin-0,25mg

SĐK: V679-H12-05

Hapacol codein

SĐK: VD-10948-10

Cao khô biển súc

SĐK: V178-H12-13

Dantoral

SĐK: VD-12180-10

Paclitaxel ~Ebewe~

SĐK: VN-12433-11

Ginkogreen-40 mg

SĐK: VN-7490-03

SĐK: VNA-1293-03

Tiloxim 250

SĐK: VN-1163-06

V-phonte

SĐK: V731-H12-10

Vomisetron

SĐK: VN-9443-10

Herceptin

SĐK: VN-5532-08

VĐT Saman

SĐK: 6246/2008/YT-CNTC

Sanbeclaneksi

SĐK: VN-2670-07

Điều kinh ích mẫu

SĐK: VNB-0779-03

Clorpheniramin 4mg

SĐK: V600-H12-05

Cepis

SĐK: VN-7754-09

Nigaz-100mg

SĐK: VD-1826-06

Zencocif

SĐK: VN-14290-11

Lemibet

SĐK:

Betalgine F

SĐK: VD-1241-06

Piolet-30

SĐK: VN-4490-07

Cyclindox

SĐK:

Puregon-100IU

SĐK: VN-6670-02

Fenafex-60mg

SĐK: VN-11346-10

Sucrofer

SĐK: VN-5474-08

Tetracyclin-250mg

SĐK: VNA-3983-01

FERLIN

SĐK: VNB-0674-03

Ciprofloxacin..

SĐK: VN-7881-09

Cennar

SĐK:

Santoxon-1000

SĐK: VN-5201-08

Uphace Dilab

SĐK: VNA-4643-01

Glocip 500

SĐK: VD-5750-08

Viên ngậm Sâm Việt..

SĐK: NC68-H12-02

Flarex

SĐK: VN-4951-10

Thanh xuân

SĐK: VD-17598-12

Pantoloc

SĐK: VN-7300-03

Glucodex

SĐK: VN-8269-04

Hanaatra

SĐK: VN-0374-06

Gentamicin 0,3%

SĐK: VD-2803-07

Solu-Medrol

SĐK: VN-11233-10

Cloramphenicol 250mg

SĐK: VNA-3369-00

Qamasol

SĐK:

Lucikvin 250mg

SĐK: VNA-4969-02

Atenolol Stada-50mg

SĐK: 7203/QLD-GN

Bổ tâm an thần

SĐK: VNB-4458-05

Doromax

SĐK: VD-4942-08

Paxeladine

SĐK: VN-3851-07

Fixime Inj-1g

SĐK: VN-11247-10

Ramsey

SĐK: VD-14036-11

Oracef 100

SĐK: VN-6664-02

Canesten

SĐK: VN-3386-07

Ethide P

SĐK: VN-6069-08

Aspirin-0,5g

SĐK: VNA-4976-02

Jayson-Cefadroxil

SĐK: VN-5267-08

Ampicillin sodium..

SĐK: VN-2103-06

Flemex

SĐK: VN-13624-11

Caputox 500

SĐK: VN-13437-11

Epirubicin Ebewe

SĐK: VN-0331-06

Ativan-0,5mg

SĐK: VN-6085-01

Salbutamol-2mg

SĐK: VNB-1040-03

Gujucef Inj.

VN-13862-11

Herbesser 60

VN-13229-11

Ceflodin 250

VD-10036-10

Clacelor 250

VNB-0237-02

Donamkit

VD-0768-06

Doromox

VD-12585-10

Ofloxacin 200mg

VNA-4223-01

Glyceborate

VNB-0701-01

Vitamin B1

VD-4261-07

Mucolator-200mg

vn-9790-05

Magnesi-B6

VD-1455-06

Phacopigin

V1101-H12-05

Vitamin B2-0, 002g

VNA-4214-01

Mekocefaclor

VD-11251-10

Fexalar-120

VN-7417-08

Aramex

VN-0758-06

Daneron 15

VD-11424-10

Levopraid Tablets

VN-13297-11

Glovin Cream

VN-5783-08

Amoxicillin 250mg

VNB-0465-03

Lansotrent

VN-7587-03

Tiphagastromain

VD-11706-10

Paracetamol-500mg

VNA-3002-05

Cefalox 100mg

VNB-2378-04

Amoxy 500

VN-11288-10

Galepo extra

VD-11265-10

Okenxime 200mg

VNA-1523-04

Dexamethason 0,5mg

V267-H12-05

Daklin-300mg

VN-11344-10

Utabon Pediatric

VN-8079-09

Cein-125mg/5ml

VN-1385-06

Pacolmax 500mg

VNA-2469-04

Oxxol

VD-4659-08

P-Mol

VN-11802-11

Acyclovir 3%

VNA-3262-00

RaniTidin 150mg

V799-H12-05

Alimemazin

VD-13274-10

Vitamin C-500mg

VNB-1014-01

Oracap 20

VNA-2398-04

Artemether

VD-0740-06

DHNPATP Tab

VN-5858-08

Bezoncase

VNB-1256-02

Uniloxin Inj

VN-4511-07

Spasvina

VNA-3824-00

Lansoprazole-30mg

VN-10136-05

Aspirin pH8-500mg

VD-2868-07

Cloroxit

VNB-0688-01

Vingen

VNA-4386-01

Domepra-20mg

VD-3011-07

Genfredrem cream

VN-1800-06

Daxotel

VN-3095-07

Star Benko

VD-2608-07

Sapmeta

V27-H12-06

Ibucare

VN-7457-09

Solacy

VN-4926-07

Amcalfort D

VD-0993-06

Dimpotab-100 DT

VN-14751-12

Dầu gió SINGTW3

V1087-H12-10

Vacocalcium

V1243-H12-05

Pazanedol-500 mg

VNA-4838-02

Jinfif

VN-14397-11

Duxil 48ml

VN-7681-03
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212