Hầu hết phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc đều vi phạm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo báo cáo của Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) tại cuộc họp do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức chiều nay 18.7, cả nước có 41 thầy thuốc Trung Quốc được cấp phép đang hành nghề khám chữa bệnh (KCB) bằng y học cổ truyền tại 16 tỉnh, thành phố. Đa số cơ sở KCB này khi kiểm tra đều phát hiện vi phạm.
Hầu hết phòng khám có

Trong số 41 thầy thuốc Trung Quốc hành nghề tại 16 cơ sở KCB nói trên, chiếm nhiều nhất là TP.HCM với 11 người, hành nghề tại 8 cơ sở; kế đến là Hà Nội có 7 người hành nghề ở 5 cơ sở, TP.Hải Phòng có 4 người, TP.Cần Thơ có 4 người, các tỉnh, thành phố khác chỉ có 1 - 2 người.

“Bác sĩ” Trung Quốc tháo chạy khi bị kiểm tra
Đoàn thanh tra làm việc tại phòng khám 141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận sáng 18.6 - Ảnh: Thanh Tùng

Báo cáo cho hay, vì số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các phòng khám y học cổ truyền có thầy thuốc nước ngoài hiện nay ngày càng ít nên xu hướng các phòng khám y học cổ truyền đang chuyển hướng sang phòng khám đa khoa, như Phòng khám đa khoa Đầm Sen, Phòng khám đa khoa Trung Nam, Phòng khám Đông Dương (TP.HCM), hay Phòng khám đa khoa Khương Trung, Phòng khám đa khoa Maria (Hà Nội).

Tổng hợp kết quả các lần thanh, kiểm tra của các Sở Y tế, Vụ này cho biết “rất nhiều phòng khám có yếu tố nước ngoài vi phạm”, với những lỗi vi phạm thường gặp như hành nghề khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về y tế cho phép; không niêm yết giá hoặc thu tiền khám và chữa bệnh cao hơn giá niêm yết; hành nghề quá phạm vi chuyên môn, có thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không đảm bảo chất lượng.

Các vi phạm phổ biến khác là quảng cáo không đúng khả năng chuyên môn, không đúng nội dung đã được ngành y tế phê duyệt; đơn thuốc không được dịch ra tiếng Việt; và phiên dịch chưa đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện quy định.

Cụ thể, theo báo cáo của Vụ Y dược cổ truyền, thanh tra 8 cơ sở tại TP.HCM thì có đến 7 cơ sở có vi phạm. Trong đó, hành nghề quá phạm vi chuyên môn có 4 cơ sở (ngoài phạt tiền, Sở Y tế TP.HCM đã rút giấy phép hoạt động 12 tháng của 4 cơ sở này); 5 cơ sở sử dụng người phiên dịch không đảm bảo trình độ phiên dịch theo quy định (ngoài phạt tiền, Sở Y tế sẽ xem xét thu hồi giấy phép hành nghề của người nước ngoài vì người phiên dịch không đủ điều kiện quy định); 3 cơ sở hành nghề không phép; 3 cơ sở sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành; 2 cơ sở nghi sử dụng giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo giả.

“Bác sĩ” Trung Quốc tháo chạy khi bị kiểm tra
Thuốc, dịch truyền toàn chữ Trung Quốc, không có giấy phép lưu hành tại PK 141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận - Ảnh: Thanh Tùng

Tại Hà Nội, Vụ này cho biết trên địa bàn TP chỉ còn 5 cơ sở với 7 thầy thuốc Trung Quốc được cấp phép tham gia hành nghề KCB nhưng có đến 4 cơ sở vi phạm, trong đó có Phòng khám đa khoa Maria, với tổng số tiền phạt 53.750.000 đồng.

“Hiện nay Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra việc các cơ sở KCB có yếu tố nước ngoài chấp hành quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Y tế tỉnh”, Phó vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền của Bộ Y tế Nguyễn Hoàng Sơn cho biết tại cuộc họp.

Báo cáo kết quả thanh kiểm tra các cơ sở KCB đông y trên địa bàn TP.Hà Nội trong 6 tháng đầu năm do Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên trình bày tại cuộc họp cũng cho thấy, các vi phạm của cơ sở KCB có thầy thuốc Trung Quốc hành nghề cũng phổ biến những vi phạm tương tự như báo cáo của Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế).

Trong các giải pháp Sở này kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm tại các cơ sở KCB nói trên, đáng chú ý là giải pháp “tăng cường kiểm tra giám sát, hậu kiểm đối với hoạt động của các phòng khám có người nước ngoài. Có hình thức xử lý nghiêm minh, thậm chí có thể tước chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động của các phòng khám”.

Đồng thời, phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện các hành vi, vi phạm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế.

Phát biểu tại cuộc họp trước khi nghe đại diện các cơ quan liên quan báo cáo thực trạng các cơ sở KCB y học cổ truyền hiện nay, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nhấn mạnh cuộc họp lần này nhằm nhận diện rõ các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý về KCB tại các cơ sở KCB có người nước ngoài tham gia hành nghề để đề xuất các giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

Bảo Cầm

>> Thêm một phòng khám Trung Quốc bị xử phạt
>> Phòng khám Trung Quốc lộng hành do quản lý kém
>> Phòng khám Trung Quốc “đang chờ thẩm định” vô tư điều trị bệnh nhân
>> Xử phạt các phòng khám Trung Quốc sai phạm
>> Người bệnh “tố” phòng khám Trung Quốc

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hầu hết phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc đều vi phạm

Theo báo cáo của Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) tại cuộc họp do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức chiều nay 18.7, cả nước có 41 thầy thuốc Trung Quốc được cấp phép đang hành nghề khám chữa bệnh (KCB) bằng y học cổ truyền tại 16 tỉnh, thành phố. Đa số cơ sở KCB này khi kiểm tra đều phát hiện vi phạm.


Hau het phong kham co "bac si" Trung Quoc deu vi pham


Theo bao cao cua Vu Y duoc co truyen (Bo Y te) tai cuoc hop do Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi to chuc chieu nay 18.7, ca nuoc co 41 thay thuoc Trung Quoc duoc cap phep dang hanh nghe kham chua benh (KCB) bang y hoc co truyen tai 16 tinh, thanh pho. Da so co so KCB nay khi kiem tra deu phat hien vi pham.


Trong so 41 thay thuoc Trung Quoc hanh nghe tai 16 co so KCB noi tren, chiem nhieu nhat la TP.HCM voi 11 nguoi, hanh nghe tai 8 co so; ke den la Ha Noi co 7 nguoi hanh nghe o 5 co so, TP.Hai Phong co 4 nguoi, TP.Can Tho co 4 nguoi, cac tinh, thanh pho khac chi co 1 - 2 nguoi.

“Bac si” Trung Quoc thao chay khi bi kiem tra
Doan thanh tra lam viec tai phong kham 141 Phan Dang Luu, Q.Phu Nhuan sang 18.6 - Anh: Thanh Tung

Bao cao cho hay, vi so benh nhan den kham va dieu tri tai cac phong kham y hoc co truyen co thay thuoc nuoc ngoai hien nay ngay cang it nen xu huong cac phong kham y hoc co truyen dang chuyen huong sang phong kham da khoa, nhu Phong kham da khoa Dam Sen, Phong kham da khoa Trung Nam, Phong kham Dong Duong (TP.HCM), hay Phong kham da khoa Khuong Trung, Phong kham da khoa Maria (Ha Noi).

Tong hop ket qua cac lan thanh, kiem tra cua cac So Y te, Vu nay cho biet “rat nhieu phong kham co yeu to nuoc ngoai vi pham”, voi nhung loi vi pham thuong gap nhu hanh nghe khi chua duoc co quan quan ly nha nuoc ve y te cho phep; khong niem yet gia hoac thu tien kham va chua benh cao hon gia niem yet; hanh nghe qua pham vi chuyen mon, co thuoc khong ro nguon goc, thuoc khong dam bao chat luong.

Cac vi pham pho bien khac la quang cao khong dung kha nang chuyen mon, khong dung noi dung da duoc nganh y te phe duyet; don thuoc khong duoc dich ra tieng Viet; va phien dich chua dam bao tieu chuan va dieu kien quy dinh.

Cu the, theo bao cao cua Vu Y duoc co truyen, thanh tra 8 co so tai TP.HCM thi co den 7 co so co vi pham. Trong do, hanh nghe qua pham vi chuyen mon co 4 co so (ngoai phat tien, So Y te TP.HCM da rut giay phep hoat dong 12 thang cua 4 co so nay); 5 co so su dung nguoi phien dich khong dam bao trinh do phien dich theo quy dinh (ngoai phat tien, So Y te se xem xet thu hoi giay phep hanh nghe cua nguoi nuoc ngoai vi nguoi phien dich khong du dieu kien quy dinh); 3 co so hanh nghe khong phep; 3 co so su dung thuoc chua duoc phep luu hanh; 2 co so nghi su dung giay tiep nhan ho so quang cao gia.

“Bac si” Trung Quoc thao chay khi bi kiem tra
Thuoc, dich truyen toan chu Trung Quoc, khong co giay phep luu hanh tai PK 141 Phan Dang Luu, Q.Phu Nhuan - Anh: Thanh Tung

Tai Ha Noi, Vu nay cho biet tren dia ban TP chi con 5 co so voi 7 thay thuoc Trung Quoc duoc cap phep tham gia hanh nghe KCB nhung co den 4 co so vi pham, trong do co Phong kham da khoa Maria, voi tong so tien phat 53.750.000 dong.

“Hien nay Bo Y te dang tien hanh kiem tra viec cac co so KCB co yeu to nuoc ngoai chap hanh quyet dinh xu phat cua Thanh tra So Y te tinh”, Pho vu truong Vu Y duoc co truyen cua Bo Y te Nguyen Hoang Son cho biet tai cuoc hop.

Bao cao ket qua thanh kiem tra cac co so KCB dong y tren dia ban TP.Ha Noi trong 6 thang dau nam do Pho giam doc So Y te Ha Noi Luu Thi Lien trinh bay tai cuoc hop cung cho thay, cac vi pham cua co so KCB co thay thuoc Trung Quoc hanh nghe cung pho bien nhung vi pham tuong tu nhu bao cao cua Vu Y duoc co truyen (Bo Y te).

Trong cac giai phap So nay kien nghi chan chinh, khac phuc cac vi pham tai cac co so KCB noi tren, dang chu y la giai phap “tang cuong kiem tra giam sat, hau kiem doi voi hoat dong cua cac phong kham co nguoi nuoc ngoai. Co hinh thuc xu ly nghiem minh, tham chi co the tuoc chung chi hanh nghe, giay phep hoat dong cua cac phong kham”.

Dong thoi, phoi hop lien nganh trong cong tac kiem tra, hau kiem, phat hien cac hanh vi, vi pham va thong bao rong rai tren cac phuong tien thong tin dai chung de nguoi dan duoc biet va lua chon cac co so kham chua benh khi co nhu cau su dung dich vu y te.

Phat bieu tai cuoc hop truoc khi nghe dai dien cac co quan lien quan bao cao thuc trang cac co so KCB y hoc co truyen hien nay, Pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi Nguyen Van Tien nhan manh cuoc hop lan nay nham nhan dien ro cac ton tai, vuong mac trong cong tac quan ly ve KCB tai cac co so KCB co nguoi nuoc ngoai tham gia hanh nghe de de xuat cac giai phap chan chinh trong thoi gian toi.

Bao Cam

>> Them mot phong kham Trung Quoc bi xu phat
>> Phong kham Trung Quoc long hanh do quan ly kem
>> Phong kham Trung Quoc “dang cho tham dinh” vo tu dieu tri benh nhan
>> Xu phat cac phong kham Trung Quoc sai pham
>> Nguoi benh “to” phong kham Trung Quoc

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212