Khi nào mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử của riêng mình?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
- Sáng 14/6/2018, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khởi động xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của công dân. Vì sao mỗi người dân cần phải có hồ sơ sức khỏe điện tử? Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thiết kế như thế nào? Báo SK&ĐS đã phỏng vấn PGS - TS Trần Qúy Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, cơ quan được Bộ Y tế giao trách nhiệm xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)
Khi nào mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử của riêng mình?

PV: Ông có thể cho biết, tại sao trong thời điểm này chúng ta bắt tay vào xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân?


PGS. TS Trần Qúy Tường: Không phải bây giờ chúng ta mới có ý tưởng xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) cho mỗi người dân. Ý tưởng mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử đã được nung nấu từ rất lâu. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế sớm nghiên cứu, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cách đây nhiều năm. Và, trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như hiện nay thì việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử là rất cần thiết, có tính thời sự cao, bảo đảm cho người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử từ khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời đến khi mất đi, càng cần phải sớm thực hiện.


PGS - TS Trần Qúy Tường Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế (thứ 2 từ phải sang)


Đặc biệt, từ khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới(Nghị quyết 20-NQ/TW) được ban hành, đã đưa ra mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.


Để đạt được mục tiêu nêu trên, Nghị quyết chỉ rõ nhiều giải pháp thực hiện, trong đó có việc triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân, đồng thời thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh.


Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 12/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW tại Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018.


Để thực hiện Đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở, Bộ Y tế đã lựa chọn 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An tham gia vào Đề án Y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020 (viết tắt là Đề án YTCS).


Một trong những nhiệm vụ trong Đề án YTCS là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) bước đầu đáp ứng các nội dung theo Quyết định số 831/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 11/03/2017 về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. EHR bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi và được thống nhất lưu trữ trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.


PV: Ý nghĩa của việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử là như thế nào, thưa ông?


PGS. TS Trần Qúy Tường: Đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lýthông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, người bệnh cung cấp cho thầy thuốc hồ sơ sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác,đầy đủ tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.


Đối với người thầy thuốc, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB)của mỗi người dân. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.


Đối với công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đây là cơ sở dữ liệu về sức khỏe rất lớn (big data) của ngành mà việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin sẽ giúp ngành y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn. Mặt khác, big data là nền tảng để phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn. Trong thời đại ngày nay, việc quản lý thông tin có nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý xã hội, có nhiều người còn khẳng định “thông tin quý hơn dầu mỏ!”.


Đối với bảo hiểm y tế, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tếdễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có.


Như vậy, việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho người dân, rất có lợi cho ngành y tế, tạo thuận lợi cho thầy thuốc khi hành nghề, là một nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, có tính thời sự cao trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW.


PV: Ông có thể nói rõ hơn về cấu trúc thiết kế xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử? Và việc xây dựng phần mềm này, có buộc người dân phải kê khai lại hồ sơ sức khỏe?


PGS. TS Trần Qúy Tường: Chúng tôi được Bộ trưởng Bộ Y tế giao xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) sử dụng nguồn dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tạo lập mã số định danh (ID) và hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân.Điều này, không gây phiền hà cho người dân và thông tin dữ liệu của người dân được bảo mật tuyệt đối.


Phần mềm EHR với kiến trúc mở dựa trên tiêu chuẩn trong nước và quốc tế tạo nền tảng kết nối liên thông, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa hình giữa hệ thống EHR với các hệ thống thông tin y tế (phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế, phần mềm bệnh án điện tử, cổng thông tin thanh toán KCB BHYT của BHXH Việt Nam).


EHR là hệ thống quản lý hồ sơ ghi chép tình trạng chăm sóc và lịch sử sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi (bảo đảmquản lý dữ liệu lâm sàng của cá nhân suốt đời, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế, tính an toàn và riêng tư của hồ sơ).


EHR được tạo thành từ nhiều nguồn thông tin/dữ liệu khác nhau bao gồm thông tin/dữ liệu từ các bệnh viện, phòng khám, bác sỹ, nhà thuốc, phòng xét nghiệm, … Thông tin rất quan trọng này sẽ giúp các chuyên gia y tế có đầy đủ thông tin trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân có thể tự mình tìm kiếm và xem hồ sơ sức khỏe của mình trên mạng và tự tạo mã khóa để bảo mật hồ sơ của riêng mình. Hoặc khi người dân đi khám, chữa bệnh, cơ sở y tế sẽ hướng dẫn người dân tiếp cận hồ sơ sức khỏe của mình và tạo mã khóa để bảo mật hồ sơ sức khỏe cho mỗi người dân. Người dân không phải đi khám để lập hồ sơ sức khỏe, không phải kê khai lại hồ sơ sức khỏe và không mất chi phí về hồ sơ sức khỏe điện tử.


PV: Câu hỏi cuối, xin ông cho biết khi nào người người dân Việt Nam có được hồ sơ sức khỏe điện tử cho cá nhân mình?


PGS. TS Trần Qúy Tường: Hôm nay chúng tôi khởi động nhưng thực tế quá trình thực hiện đã được bắt tay từ đầu năm 2018. Từ nay, đếntháng 12/2018, nhà thầu xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.


Tháng 1/2019 – tháng 6/2019: Triển khai và hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho 8 tỉnh, thành phố trong mô hình điểm.


Từ tháng 7/2019 tổ chức triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Đến nửa cuối năm 2019 tôi nghĩ mỗi chúng ta sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Khi người dân đến cơ sở y tế, người thầy thuốc ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ cần 1 click chuột máy tính sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của người đó. Giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và điều trị!


PV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khi nào mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử của riêng mình?

- Sáng 14/6/2018, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khởi động xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của công dân. Vì sao mỗi người dân cần phải có hồ sơ sức khỏe điện tử? Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thiết kế như thế nào? Báo SK&ĐS đã phỏng vấn PGS - TS Trần Qúy Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, cơ quan được Bộ Y tế giao trách nhiệm xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)


Khi nao moi nguoi dan co ho so suc khoe dien tu cua rieng minh?


- Sang 14/6/2018, tai Ha Noi, Cuc Cong nghe thong tin – Bo Y te da to chuc Le khoi dong xay dung ho so suc khoe dien tu cua cong dan. Vi sao moi nguoi dan can phai co ho so suc khoe dien tu? Ho so suc khoe dien tu se duoc thiet ke nhu the nao? Bao SK&DS da phong van PGS - TS Tran Quy Tuong, Cuc truong Cuc Cong nghe thong tin – Bo Y te, co quan duoc Bo Y te giao trach nhiem xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu (EHR)


PV: Ong co the cho biet, tai sao trong thoi diem nay chung ta bat tay vao xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu cho nguoi dan?


PGS. TS Tran Quy Tuong: Khong phai bay gio chung ta moi co y tuong xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu (EHR) cho moi nguoi dan. Y tuong moi nguoi dan co mot ho so suc khoe dien tu da duoc nung nau tu rat lau. Pho thu tuong Chinh phu Vu Duc Dam da chi dao Bo Y te som nghien cuu, xay dung ho so suc khoe dien tu cach day nhieu nam. Va, trong thoi dai cuoc cach mang cong nghiep lan thu 4 nhu hien nay thi viec xay dung ho so suc khoe dien tu la rat can thiet, co tinh thoi su cao, bao dam cho nguoi dan deu co ho so suc khoe dien tu tu khi bat dau cat tieng khoc chao doi den khi mat di, cang can phai som thuc hien.


PGS - TS Tran Quy Tuong Cuc truong Cuc Cong nghe thong tin, Bo Y te (thu 2 tu phai sang)


Dac biet, tu khi Nghi quyet so 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Chap hanh trung uong (khoa XII) ve tang cuong cong tac bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan trong tinh hinh moi(Nghi quyet 20-NQ/TW) duoc ban hanh, da dua ra muc tieu va cac giai phap nham nang cao suc khoe ca ve the chat va tinh than, tam voc, tuoi tho, chat luong cuoc song cua nguoi Viet Nam. Trong do, muc tieu phan dau den nam 2030: 95% dan so duoc quan ly suc khoe; 100% tram y te xa, phuong, thi tran thuc hien du phong, quan ly, dieu tri mot so benh khong lay nhiem.


De dat duoc muc tieu neu tren, Nghi quyet chi ro nhieu giai phap thuc hien, trong do co viec trien khai dong bo he thong cong nghe thong tin trong quan ly tram y te, tiem chung, quan ly benh tat, ho so suc khoe nguoi dan gan voi quan ly the, thanh toan bao hiem y te.Thiet lap he thong so suc khoe dien tu den tung nguoi dan, dong thoi thuc hien cap nhat cac thong tin, chi so suc khoe khi di kham suc khoe, chua benh.


Tiep do, thuc hien Nghi quyet 20-NQ/TW va Quyet dinh 2348/QD-TTg ngay 12/05/2016 cua Thu tuong Chinh phu Phe duyet De an xay dung va phat trien mang luoi y te co so trong tinh hinh moi, Bo Y te ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Bo Y te thuc hien Nghi quyet so 20-NQ/TW tai Quyet dinh so 1624/QD-BYT ngay 06/03/2018.


De thuc hien De an phat trien mang luoi y te co so, Bo Y te da lua chon 26 tram y te xa thuoc 8 tinh bao gom Ha Noi, TP Ho Chi Minh, Lao Cai, Yen Bai, Ha Tinh, Khanh Hoa, Lam Dong va Long An tham gia vao De an Y te co so, thuc hien mo hinh diem tram y te xa, phuong giai doan 2018 – 2020 (viet tat la De an YTCS).


Mot trong nhung nhiem vu trong De an YTCS la xay dung ho so suc khoe dien tu (EHR) buoc dau dap ung cac noi dung theo Quyet dinh so 831/QD-BYT cua Bo truong Bo Y te ngay 11/03/2017 ve viec ban hanh mau ho so quan ly suc khoe ca nhan phuc vu cham soc suc khoe ban dau. EHR bao dam moi nguoi dan co mot ho so suc khoe tu luc sinh ra cho den luc mat di va duoc thong nhat luu tru trong he thong ho so suc khoe dien tu quoc gia.


PV: Y nghia cua viec xay dung ho so suc khoe dien tu la nhu the nao, thua ong?


PGS. TS Tran Quy Tuong: Doi voi nguoi dan, ho so suc khoe dien tu giup moi nguoi dan biet va tu quan lythong tin suc khoe lien tuc, suot doi cua minh. Tu do, chu dong phong benh, chu dong cham soc suc khoe cua minh. Khi di kham benh, thong qua ho so suc khoe, nguoi benh cung cap cho thay thuoc ho so suc khoe, tien su benh tat va qua trinh kham chua benh mot cach nhanh chong, chinh xac,day du tao thuan loi cho viec chan doan va dieu tri cua thay thuoc.


Doi voi nguoi thay thuoc, ho so suc khoe dien tu cung cap cho nguoi thay thuoc day du cac thong tin ve benh tat, tien su benh tat, cac yeu to nguy co anh huong den suc khoe, tu do ket hop voi tham kham hien tai, nguoi thay thuoc co nhan dinh ve suc khoe cua nguoi benh toan dien hon, chan doan benh kip thoi, chinh xac hon, phat hien benh som hon, dieu tri kip thoi khi benh con o giai doan som mang lai hieu qua dieu tri cao hon, giam bot chi phi kham benh, chua benh (KCB)cua moi nguoi dan. Hon nua, khi thong tin ve suc khoe cua nguoi benh duoc thong suot giua cac tuyen se giup viec chan doan va phoi hop dieu tri tot hon. Ho so suc khoe dien tu giup nguoi thay thuoc cham soc suc khoe cho nguoi dan lien tuc, toan dien theo nguyen ly cua y hoc gia dinh tot hon.


Doi voi cong tac quan ly, viec trien khai ho so suc khoe dien tu giup cho nganh co duoc du lieu ve suc khoe cua nguoi dan day du, chinh xac va kip thoi. Day la co so du lieu ve suc khoe rat lon (big data) cua nganh ma viec tong hop, phan tich du lieu thong tin se giup nganh y te co cac chi dao rat kip thoi ve phong chong dich benh noi rieng va co duoc cac du bao, hoach dinh chinh sach ve cong tac bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nguoi dan tot hon vi co nhung bang chung thuc tien, co co so khoa hoc hon. Mat khac, big data la nen tang de phat trien cac ung dung thong minh phuc vu cham soc suc khoe nguoi dan tot hon. Trong thoi dai ngay nay, viec quan ly thong tin co nghia rat lon doi voi cong tac quan ly xa hoi, co nhieu nguoi con khang dinh “thong tin quy hon dau mo!”.


Doi voi bao hiem y te, khi thong tin ve kham chua benh cua nguoi benh thong suot, minh bach, giup cho viec quan ly chi phi kham, chua benh bao hiem y tede dang hon, gop phan han che viec lam dung thuoc va xet nghiem neu co.


Nhu vay, viec xay dung he thong ho so suc khoe dien tu rat co ich cho nguoi dan, rat co loi cho nganh y te, tao thuan loi cho thay thuoc khi hanh nghe, la mot noi dung quan trong co y nghia thuc tien, co tinh thoi su cao trong viec xay dung y te dien tu, tung buoc ung dung va phat trien y te thong minh, chu dong tham gia cuoc cach mang cong nghiep lan thu 4, gop phan hien dai hoa nganh y te dap ung nhu cau bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan trong tinh hinh moi theo Nghi quyet 20-NQ/TW.


PV: Ong co the noi ro hon ve cau truc thiet ke xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu? Va viec xay dung phan mem nay, co buoc nguoi dan phai ke khai lai ho so suc khoe?


PGS. TS Tran Quy Tuong: Chung toi duoc Bo truong Bo Y te giao xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu (EHR) su dung nguon du lieu ho gia dinh tham gia bao hiem y te cua Bao hiem xa hoi Viet Nam de tao lap ma so dinh danh (ID) va ho so suc khoe dien tu cho tung ca nhan.Dieu nay, khong gay phien ha cho nguoi dan va thong tin du lieu cua nguoi dan duoc bao mat tuyet doi.


Phan mem EHR voi kien truc mo dua tren tieu chuan trong nuoc va quoc te tao nen tang ket noi lien thong, tung buoc hinh thanh mang luoi ket noi da hinh giua he thong EHR voi cac he thong thong tin y te (phan mem quan ly hoat dong tram y te, phan mem benh an dien tu, cong thong tin thanh toan KCB BHYT cua BHXH Viet Nam).


EHR la he thong quan ly ho so ghi chep tinh trang cham soc va lich su suc khoe cua mot nguoi tu luc sinh ra cho den luc mat di (bao damquan ly du lieu lam sang cua ca nhan suot doi, chia se du lieu giua cac he thong thong tin y te, tinh an toan va rieng tu cua ho so).


EHR duoc tao thanh tu nhieu nguon thong tin/du lieu khac nhau bao gom thong tin/du lieu tu cac benh vien, phong kham, bac sy, nha thuoc, phong xet nghiem, … Thong tin rat quan trong nay se giup cac chuyen gia y te co day du thong tin trong qua trinh kham benh, chua benh va cham soc suc khoe cho nguoi dan nham nang cao chat luong dich vu kham benh, chua benh.


Theo huong dan cua Bo Y te, nguoi dan co the tu minh tim kiem va xem ho so suc khoe cua minh tren mang va tu tao ma khoa de bao mat ho so cua rieng minh. Hoac khi nguoi dan di kham, chua benh, co so y te se huong dan nguoi dan tiep can ho so suc khoe cua minh va tao ma khoa de bao mat ho so suc khoe cho moi nguoi dan. Nguoi dan khong phai di kham de lap ho so suc khoe, khong phai ke khai lai ho so suc khoe va khong mat chi phi ve ho so suc khoe dien tu.


PV: Cau hoi cuoi, xin ong cho biet khi nao nguoi nguoi dan Viet Nam co duoc ho so suc khoe dien tu cho ca nhan minh?


PGS. TS Tran Quy Tuong: Hom nay chung toi khoi dong nhung thuc te qua trinh thuc hien da duoc bat tay tu dau nam 2018. Tu nay, denthang 12/2018, nha thau xay dung phan mem ho so suc khoe dien tu.


Thang 1/2019 – thang 6/2019: Trien khai va hoan thien phan mem ho so suc khoe dien tu cho 8 tinh, thanh pho trong mo hinh diem.


Tu thang 7/2019 to chuc trien khai nhan rong tren toan quoc. Den nua cuoi nam 2019 toi nghi moi chung ta se co ho so suc khoe dien tu cho moi nguoi dan. Khi nguoi dan den co so y te, nguoi thay thuoc o bat ky dau tren lanh tho Viet Nam, chi can 1 click chuot may tinh se hien ra day du thong tin ve hien trang suc khoe cua nguoi do. Giup ich rat nhieu cho chan doan va dieu tri!


PV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212