9 tháng đầu năm 2017: số lượt khám tăng, số ý kiến không hài lòng giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
- Đó là số liệu sơ kết hoạt động khám chữa bệnh và quản lý chất lượng bệnh viện của Ngành Y tế TP.HCM 9 tháng đầu năm 2017.
9 tháng đầu năm 2017: số lượt khám tăng, số ý kiến không hài lòng giảm


Phân tích tình hình khám chữa bệnh 9 tháng đầu năm 2017 của Ngành Y tế Thành phố cho thấy đã có hơn 25 triệu lượt khám và điều trị ngoại trú tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố (thuộc Sở Y tế TP.HCM quản lý), tăng hơn 2,7 triệu lượt so với cùng kỳ. Số lượt điều trị nội trú tại các bệnh viện tăng gần 90 nghìn lượt. Điều đáng ghi nhận là tỉ lệ nhập viện chung của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố vẫn giữ ở mức 6,5%.


Phân bố số lượt khám tại các cơ sở y tế cho thấy tuy phân bố mô hình chưa có sự thay đổi nhưng đã có hiện tượng dịch chuyển nhẹ sang bệnh viện quận/huyện và các cơ sở tư nhân (bệnh viện tư và phòng khám đa khoa tư nhân), cụ thể như sau: bệnh viện thành phố chiếm 48,3% (giảm 2,7% so với cùng kỳ), bệnh viện quận/huyện chiếm 27,2% (tăng 1,1% so với cùng kỳ), cơ sở y tế tư nhân chiếm 18,7% (tăng 3,1%), trạm y tế chỉ chiếm 3,7%.Phân tích tình hình thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện quận/huyện trong 9 tháng đầu năm 2017, cho thấy: bên cạnh các bệnh viện quận Thủ Đức, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 2 vốn đã tạo “thương hiệu” và tiếp tục có số lượt khám tăng so với cùng kỳ, điều đáng ghi nhận là các bệnh viện đã bắt đầu khởi sắc và có số lượt khám tăng rõ rệt so với cùng kỳ, đó là: bệnh viện Huyện Củ Chi tăng hơn 70% so với cùng kỳ, bệnh viện quận 11 tăng trên 20%, bệnh viện huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 9, quận 5, quận 1 đều tăng trên 10% so với cùng kỳ.


Điều đáng mừng, phân tích dữ kiệu ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh tại 53 bệnh viện công lập cho thấy: ngược lại với số lượt khám tăng thì số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng khi đến khám tại các bệnh viện diễn biến theo chiều hướng tích cực.S lượt không hài lòng thay đổi theo chiu hướng tích cc sau 6 tháng trin khai h thng ki-t kho sát ti các bnh vinCăn cứ kết quả tổng hợp và phân tích số liệu ý kiến không hài lòng sau 6 tháng triển khai hệ thống ki-ốt lấy ý kiến người bệnh khi đến khám tại các bệnh viện, trong thời gian tiếp theo các bệnh viện sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, trong đó tập trung vào 8 vấn đề tuy đã thay đổi rõ rệt trong thời gian qua nhưng vẫn chiếm đa số ý kiến không hài lòng trong tổng số 15 khâu và vấn đề liên quan đến quy trình khám bệnh tại các khoa khám bệnh của các bệnh viện, bao gồm: khâu làm thủ tục đăng ký khám, thủ tục khám BHYT, ứng xử giao tiếp của nhân viên y tế, nhà vệ sinh, mua và cấp phát thuốc BHYT, cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ, thời gian chờ làm xét nghiệm, chăm sóc người bệnh của điều dưỡng.


BS Tăng Chí Thượng


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

9 tháng đầu năm 2017: số lượt khám tăng, số ý kiến không hài lòng giảm

- Đó là số liệu sơ kết hoạt động khám chữa bệnh và quản lý chất lượng bệnh viện của Ngành Y tế TP.HCM 9 tháng đầu năm 2017.


9 thang dau nam 2017: so luot kham tang, so y kien khong hai long giam


- Do la so lieu so ket hoat dong kham chua benh va quan ly chat luong benh vien cua Nganh Y te TP.HCM 9 thang dau nam 2017.Phan tich tinh hinh kham chua benh 9 thang dau nam 2017 cua Nganh Y te Thanh pho cho thay da co hon 25 trieu luot kham va dieu tri ngoai tru tai cac co so y te cong lap va tu nhan tren dia ban thanh pho (thuoc So Y te TP.HCM quan ly), tang hon 2,7 trieu luot so voi cung ky. So luot dieu tri noi tru tai cac benh vien tang gan 90 nghin luot. Dieu dang ghi nhan la ti le nhap vien chung cua cac co so kham chua benh tren dia ban thanh pho van giu o muc 6,5%.


Phan bo so luot kham tai cac co so y te cho thay tuy phan bo mo hinh chua co su thay doi nhung da co hien tuong dich chuyen nhe sang benh vien quan/huyen va cac co so tu nhan (benh vien tu va phong kham da khoa tu nhan), cu the nhu sau: benh vien thanh pho chiem 48,3% (giam 2,7% so voi cung ky), benh vien quan/huyen chiem 27,2% (tang 1,1% so voi cung ky), co so y te tu nhan chiem 18,7% (tang 3,1%), tram y te chi chiem 3,7%.Phan tich tinh hinh thu hut nguoi benh den kham chua benh tai cac benh vien quan/huyen trong 9 thang dau nam 2017, cho thay: ben canh cac benh vien quan Thu Duc, Tan Phu, Binh Thanh, Binh Tan, Quan 2 von da tao “thuong hieu” va tiep tuc co so luot kham tang so voi cung ky, dieu dang ghi nhan la cac benh vien da bat dau khoi sac va co so luot kham tang ro ret so voi cung ky, do la: benh vien Huyen Cu Chi tang hon 70% so voi cung ky, benh vien quan 11 tang tren 20%, benh vien huyen Nha Be, Binh Chanh, quan 9, quan 5, quan 1 deu tang tren 10% so voi cung ky.


Dieu dang mung, phan tich du kieu ki-ot khao sat khong hai long cua nguoi benh tai 53 benh vien cong lap cho thay: nguoc lai voi so luot kham tang thi so luot y kien phan anh khong hai long khi den kham tai cac benh vien dien bien theo chieu huong tich cuc.So luot khong hai long thay doi theo chieu huong tich cuc sau 6 thang trien khai he thong ki-ot khao sat tai cac benh vienCan cu ket qua tong hop va phan tich so lieu y kien khong hai long sau 6 thang trien khai he thong ki-ot lay y kien nguoi benh khi den kham tai cac benh vien, trong thoi gian tiep theo cac benh vien se tiep tuc uu tien nguon luc de khong ngung cai tien quy trinh kham chua benh, trong do tap trung vao 8 van de tuy da thay doi ro ret trong thoi gian qua nhung van chiem da so y kien khong hai long trong tong so 15 khau va van de lien quan den quy trinh kham benh tai cac khoa kham benh cua cac benh vien, bao gom: khau lam thu tuc dang ky kham, thu tuc kham BHYT, ung xu giao tiep cua nhan vien y te, nha ve sinh, mua va cap phat thuoc BHYT, cach hoi benh va tham kham cua bac si, thoi gian cho lam xet nghiem, cham soc nguoi benh cua dieu duong.


BS Tang Chi Thuong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212