Bảo hiểm nghề nghiệp là "thuốc an thần" của bác sĩ?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo BS Võ Văn Tiến, Giám đốc BV Nguyễn Trãi (TPHCM), bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho bác sĩ là cần thiết, là “phương thuốc an thần” để họ yên tâm hơn khi hành nghề.
Bảo hiểm nghề nghiệp là
BS Võ Văn Tiến

BS Võ Văn Tiến cho biết, BV Nguyễn Trãi cũng mới mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho một số vị trí nhạy cảm, dễ xảy ra vấn đề thắc mắc, kiện tụng như bác sĩ, điều dưỡng của khoa cấp cứu, khoa phẫu thuật, vừa để bác sĩ yên tâm đồng thời cũng có trách nhiệm rõ ràng của bên bảo hiểm khi có vấn đề xảy ra.


Mỗi khi xảy ra vấn đề bồi thường hay kiện tụng đều có tác động không nhỏ tới tâm lý của bác sĩ. Khi có bảo hiểm, họ sẽ an tâm hơn. Tuy nhiên, không phải có bảo hiểm thì bác sĩ, điều dưỡng lơ là công việc hơn, mà càng cần phải có trách nhiệm.


Bệnh viện cũng xác định mua bảo hiểm nghề nghiệp nhưng khi xảy ra rủi ro, nếu là nguyên nhân khách quan bảo hiểm sẽ chi trả. Còn nếu do nguyên nhân chủ quan, do bác sĩ lơ là, thì bệnh viện, bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm.


BS Tiến cho biết, trước đây, khi chưa có bảo hiểm, nếu xảy ra vụ việc khiếu kiện, phải bồi thường, cá nhân bác sĩ là người phải chịu trách nhiệm chính. Bệnh viện chỉ hỗ trợ một phần. Bệnh viện đã xác định rõ đối với đội ngũ y bác sĩ, nếu vụ việc xảy ra do nguyên nhân chủ quan, cá nhân bác sĩ phải chịu trách nhiệm một phần để thấy khuyết điểm mà sửa sai.


Nhưng nếu để bác sĩ phải chịu một mình sẽ tạo thành vấn đề tâm lý đối với bác sĩ đó trong quá trình làm việc, điều trị sau này, có thể ảnh hưởng đến người bệnh.


Theo BS Tiến, trước đây, bệnh viện cũng đã khuyến khích các bác sĩ tự mua bảo hiểm nghề nghiệp cho mình nhưng do điều kiện kinh tế nên hầu như không bác sĩ nào thực hiện. Đến khi Bộ Y tế cũng có văn bản khuyến khích các bệnh viện mua bảo hiểm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế thì bệnh viện quyết định mua, trích từ quỹ phúc lợi của bệnh viện chứ không trừ vào thu nhập của bác sĩ.


BS Tiến chia sẻ, bảo hiểm nghề nghiệp cũng giống như bảo hiểm tài sản hay bảo hiểm hỏa hoạn, mua nhằm phòng ngừa những rủi ro không mong muốn. Mục đích nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, quản lý để đội ngũ y tế yên tâm làm việc chứ không phải để nhân viên ỷ lại.


Từ khi mua bảo hiểm nghề nghiệp đến nay, bệnh viện vẫn chưa phải sử dụng đến mặc dù năm 2015, bệnh viện cũng xảy ra trường hợp khiếu nại bác sĩ, điều dưỡng ca trực vô cảm khiến bệnh nhân tử vong tại bệnh viện.


Tuy nhiên sau khi Hội đồng chuyên môn xác định rõ nguyên nhân tử vong do khách quan, Ban Giám đốc bệnh viện đã nghiêm túc xem xét những sai sót của kíp trực để kịp thời rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa (nhất là khoa cấp cứu), gia đình bệnh nhân đã chấp nhận cách xử lý của bệnh viện.


Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), qua kết quả khảo sát tại 26 tỉnh thành phố với tổng số 252 bệnh viện báo cáo, có 66 bệnh viện đã thực hiện tham gia bảo hiểm trách nhiệm và 186 bệnh viện chưa thực hiện; 2/36 bệnh viện trung ương thực hiện bảo hiểm trách nhiệm là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện 71 Trung ương; 7 bệnh viện ngành gửi báo cáo và chưa có bệnh viện nào tham gia bảo hiểm trách nhiệm.


Một số khó khăn trong việc thực hiện được các bệnh viện đưa ra là: Đơn vị đã tham gia mua bảo hiểm năm trước nhưng chưa triển khai tham gia trong năm tiếp theo vì điều kiện thủ tục yêu cầu giải quyết rủi ro, bồi thường còn khó khăn; tại các địa phương chưa có dianh nghiệp giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm (như Cao Bằng…); các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm và các bệnh viện tự tìm hiểu, thỏa thuận, ký kết hợp đồng hay do cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định thực hiện (đối với các bệnh viện ngành)…


Theo An Nhiên - Infonet


Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bảo hiểm nghề nghiệp là "thuốc an thần" của bác sĩ?

Theo BS Võ Văn Tiến, Giám đốc BV Nguyễn Trãi (TPHCM), bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho bác sĩ là cần thiết, là “phương thuốc an thần” để họ yên tâm hơn khi hành nghề.


Bao hiem nghe nghiep la "thuoc an than" cua bac si?


Theo BS Vo Van Tien, Giam doc BV Nguyen Trai (TPHCM), bao hiem trach nhiem nghe nghiep cho bac si la can thiet, la “phuong thuoc an than” de ho yen tam hon khi hanh nghe.


BS Vo Van Tien

BS Vo Van Tien cho biet, BV Nguyen Trai cung moi mua bao hiem trach nhiem nghe nghiep cho mot so vi tri nhay cam, de xay ra van de thac mac, kien tung nhu bac si, dieu duong cua khoa cap cuu, khoa phau thuat, vua de bac si yen tam dong thoi cung co trach nhiem ro rang cua ben bao hiem khi co van de xay ra.


Moi khi xay ra van de boi thuong hay kien tung deu co tac dong khong nho toi tam ly cua bac si. Khi co bao hiem, ho se an tam hon. Tuy nhien, khong phai co bao hiem thi bac si, dieu duong lo la cong viec hon, ma cang can phai co trach nhiem.


Benh vien cung xac dinh mua bao hiem nghe nghiep nhung khi xay ra rui ro, neu la nguyen nhan khach quan bao hiem se chi tra. Con neu do nguyen nhan chu quan, do bac si lo la, thi benh vien, bac si se chiu trach nhiem.


BS Tien cho biet, truoc day, khi chua co bao hiem, neu xay ra vu viec khieu kien, phai boi thuong, ca nhan bac si la nguoi phai chiu trach nhiem chinh. Benh vien chi ho tro mot phan. Benh vien da xac dinh ro doi voi doi ngu y bac si, neu vu viec xay ra do nguyen nhan chu quan, ca nhan bac si phai chiu trach nhiem mot phan de thay khuyet diem ma sua sai.


Nhung neu de bac si phai chiu mot minh se tao thanh van de tam ly doi voi bac si do trong qua trinh lam viec, dieu tri sau nay, co the anh huong den nguoi benh.


Theo BS Tien, truoc day, benh vien cung da khuyen khich cac bac si tu mua bao hiem nghe nghiep cho minh nhung do dieu kien kinh te nen hau nhu khong bac si nao thuc hien. Den khi Bo Y te cung co van ban khuyen khich cac benh vien mua bao hiem nghe nghiep cho doi ngu can bo y te thi benh vien quyet dinh mua, trich tu quy phuc loi cua benh vien chu khong tru vao thu nhap cua bac si.


BS Tien chia se, bao hiem nghe nghiep cung giong nhu bao hiem tai san hay bao hiem hoa hoan, mua nham phong ngua nhung rui ro khong mong muon. Muc dich nang cao chat luong kham, chua benh, quan ly de doi ngu y te yen tam lam viec chu khong phai de nhan vien y lai.


Tu khi mua bao hiem nghe nghiep den nay, benh vien van chua phai su dung den mac du nam 2015, benh vien cung xay ra truong hop khieu nai bac si, dieu duong ca truc vo cam khien benh nhan tu vong tai benh vien.


Tuy nhien sau khi Hoi dong chuyen mon xac dinh ro nguyen nhan tu vong do khach quan, Ban Giam doc benh vien da nghiem tuc xem xét nhung sai sot cua kip truc de kip thoi rut kinh nghiem va chán chỉnh cong tac cham soc nguoi benh tai cac khoa (nhat la khoa cap cuu), gia dinh benh nhan da chap nhan cach xu ly cua benh vien.


Theo Cuc Quan ly kham chua benh (Bo Y te), qua ket qua khao sat tai 26 tinh thanh pho voi tong so 252 benh vien bao cao, co 66 benh vien da thuc hien tham gia bao hiem trach nhiem va 186 benh vien chua thuc hien; 2/36 benh vien trung uong thuc hien bao hiem trach nhiem la Benh vien Nhi Trung uong va Benh vien 71 Trung uong; 7 benh vien nganh gui bao cao va chua co benh vien nao tham gia bao hiem trach nhiem.


Mot so kho khan trong viec thuc hien duoc cac benh vien dua ra la: Don vi da tham gia mua bao hiem nam truoc nhung chua trien khai tham gia trong nam tiep theo vi dieu kien thu tuc yeu cau giai quyet rui ro, boi thuong con kho khan; tai cac dia phuong chua co dianh nghiep gioi thieu san pham bao hiem trach nhiem (nhu Cao Bang…); cac don vi cung cap dich vu bao hiem trach nhiem va cac benh vien tu tim hieu, thoa thuan, ky ket hop dong hay do co quan co tham quyen quyet dinh chi dinh thuc hien (doi voi cac benh vien nganh)…


Theo An Nhien - Infonet


Kham benh, tu van suc khoe mien phi
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212