Chữa ngọng thành công cho trẻ bị rối loạn phát âm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thính lực bình thường nhưng phát âm ngọng khó nghe, bé Bo thường bị các bạn trong lớp chọc ghẹo.
Chữa ngọng thành công cho trẻ bị rối loạn phát âm

Đến BV Nhi đồng 1 (TPHCM) lúc hơn 6 tuổi, học lớp 1, tình trạng phát âm của Bo rất tệ. Các phụ âm đầu thì hoàn toàn xem như mất, ví dụ “châu” thì bé nói thành “âu”, hoặc chuyển thành âm khác như "tay" thành "cay". Có lúc từ bị phát âm móp méo như "bò" thành "moe". Được chẩn đoán là rối loạn âm lời nói, Bo bắt đầu hành trình điều trị tập chỉnh âm.


Ảnh minh họa: alamy.

Ảnh minh họa: alamy.


"Mong muốn có một toa thuốc cho Bo uống vài ngày hay vài tuần, thậm chí vài tháng để có thể nói rõ ràng ngay", mẹ bé Bo chia sẻ. Bác sĩ âm ngữ trị liệu giải thích kết quả lượng giá lời nói của bé, tư vấn kỹ thuật điều trị, mẹ Bo lên tinh thần cho công cuộc "gian nan" lâu dài.


Sau mỗi tháng điều trị tập nói và tập chỉnh âm, Bo tiến bộ dần. Phương pháp và kỹ thuật tập cũng thay đổi theo sự tiến bộ của bé. Hiện nay Bo 7 tuổi và học lớp hai. Sau 8 tháng kiên trì điều trị, bé có lời nói rõ ràng, không còn nói kiểu mất, thay hoặc móp méo phụ âm như trước đây nữa.


Chuyên viên âm ngữ trị liệu Hoàng Văn Quyên, BV Nhi đồng 1 cho biết gần đây bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ có rối loạn âm lời nói (nói ngọng) đến khám và điều trị chỉnh âm. Theo thống kê năm 2015, tại bệnh viện có 1.458 trẻ gặp vấn đề về nghe - nói, ngôn ngữ và giao tiếp đến khám và điều trị âm ngữ trị liệu. Trong đó 364 trẻ bị rối loạn âm lời nói.


"Nói ngọng ở trẻ em có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng phương pháp âm ngữ trị liệu chỉnh âm nếu trẻ được tiếp cận sớm và đúng chuyên khoa", ông Quyên nhấn mạnh. Trẻ đến khám được các chuyên viên âm ngữ trị liệu lượng giá lời nói từ đơn của trẻ thông qua bộ công cụ để lượng giá từ đơn bằng hình ảnh. Từ kết quả lượng giá, mỗi trẻ được áp dụng kỹ thuật điều trị chỉnh âm một cách phù hợp, hiệu quả và tối ưu nhất.


Theo Lê Phương - VnExpress


Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chữa ngọng thành công cho trẻ bị rối loạn phát âm

Thính lực bình thường nhưng phát âm ngọng khó nghe, bé Bo thường bị các bạn trong lớp chọc ghẹo.


Chua ngong thanh cong cho tre bi roi loan phat am


Thinh luc binh thuong nhung phat am ngong kho nghe, be Bo thuong bi cac ban trong lop choc gheo.


Den BV Nhi dong 1 (TPHCM) luc hon 6 tuoi, hoc lop 1, tinh trang phat am cua Bo rat te. Các phụ am dàu thì hoàn toàn xem nhu mát, ví dụ “chau” thì bé nói thành “au”, hoac chuyen thanh am khac nhu "tay" thanh "cay". Co luc tu bi phat am mop méo nhu "bo" thanh "moe". Duoc chản doán là rói loạn am lòi nói, Bo bat dau hanh trinh dieu tri tạp chỉnh am.


Anh minh hoa: alamy.

Anh minh hoa: alamy.


"Mong muón co mọt toa thuóc cho Bo uóng vài ngày hay vài tuàn, thạm chí vài tháng dẻ có thẻ nói rõ ràng ngay", me bé Bo chia se. Bác si am ngũ trị liẹu giải thích két quả luọng giá lòi nói của bé, tu ván ky thuat dièu trị, me Bo len tinh than cho cong cuoc "gian nan" lau dai.


Sau moi tháng dièu trị tạp nói và tạp chỉnh am, Bo tien bo dan. Phuong pháp và kỹ thuạt tạp cũng thay dỏi theo sụ tién bọ của bé. Hiẹn nay Bo 7 tuỏi va học lóp hai. Sau 8 thang kien tri dieu tri, bé có lòi nói rõ ràng, khong còn nói kiẻu mát, thay hoạc móp méo phụ am nhu truóc day nũa.


Chuyen vien am ngu tri lieu Hoang Van Quyen, BV Nhi dong 1 cho biet gàn day benh vien tiép nhạn rát nhièu truòng họp trẻ có rói loạn am lòi nói (nói ngọng) dén khám và dièu trị chinh am. Theo thóng ke nam 2015, tại benh vien có 1.458 trẻ gap ván dè vè nghe - nói, ngon ngũ và giao tiép dén khám và dièu trị am ngũ trị liẹu. Trong dó 364 trẻ bi rói loạn am lòi nói.


"Nói ngọng ỏ trẻ em có thẻ dièu trị khỏi hoàn toàn bàng phuong pháp am ngũ trị liẹu chinh am néu trẻ duọc tiép cạn sóm và dúng chuyen khoa", ong Quyen nhan manh. Tre den kham duoc cac chuyen vien am ngũ trị liẹu luọng giá lòi nói tù don của trẻ thong qua bọ cong cụ dẻ luọng giá tù don bàng hình ảnh. Tu ket qua luong gia, moi tre duoc ap dung kỹ thuạt dièu trị chinh am mọt cách phu hop, hieu qua va toi uu nhat.


Theo Le Phuong - VnExpress


Kham benh, tu van suc khoe mien phi
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212