Xét nghiệm ADN xác minh cha con ruột chính xác ra sao

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Xét nghiệm ADN cha con được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa bé với ADN của người được cho là cha ruột.
Xét nghiệm ADN xác minh cha con ruột chính xác ra sao
xet-nghiem-adn-giup-xac-minh-moi-quan-he-cha-con

Ảnh minh họa: News.


BS Bùi Đắc Chí, Khoa Di truyền và Huyết thống, Phòng khám Đa khoa Medic giải thích, xét nghiệm ADN huyết thống là phép phân tích ADN (Axit Deoxyribo Nucleic) có trong các tế bào của cơ thể để xác định mối quan hệ huyết thống giữa các đối tượng.


Theo di truyền học, 23 nhiễm sắc thể trong tế bào trứng của người mẹ và 23 nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người cha kết hợp với nhau để sinh ra đứa con. 46 nhiễm sắc thể này có trong mỗi tế bào của cơ thể người con, trong đó 23 lấy từ mẹ và 23 lấy từ bố. Xét nghiệm ADN cho phép kiểm tra xem có đúng con lấy ADN từ các nhiễm sắc thể của người cha kia hay không.


Xét nghiệm ADN là cách xác minh mối quan hệ huyết thống chính xác nhất hiện nay. Xét nghiệm ADN cha con thường cần trong những trường hợp nhận con nuôi, thụ tinh trong ống nghiệm hoặc vì lý do cá nhân. Xét nghiệm này nhằm mục đích chứng minh một người đàn ông có phải là cha ruột của đứa trẻ nào đó hay không. Quá trình được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa bé với ADN cá nhân người đàn ông được cho là cha. Mỗi thông tin ADN cá nhân bao gồm 16 gene marker.


Đối tượng tham gia trong xét nghiệm ADN xác minh quan hệ cha con bao gồm đứa trẻ và người được cho là cha ruột. Sự tham gia của người mẹ làm tăng độ chính xác của kết quả nhưng không bắt buộc.


Nếu các mẫu ADN của mẹ, con và bố nghi vấn khớp với nhau trong từng gene thì độ chính xác khẳng định có quan hệ huyết thống đạt từ 99.999% đến 99,9999%, khi đó kết luận người đàn ông chính là cha ruột của đứa trẻ. Ngược lại, 2 hai mẫu ADN của người con và bố nghi vấn không khớp với nhau từ 2 gene trở lên thì kết luận 100% người đàn ông này không phải là cha của đứa trẻ.


Thực tế, xét nghiệm huyết thống cha con có thể thực hiện được mà không cần sự hiện diện của người mẹ. Nếu như các mẫu ADN của bố nghi vấn và con không khớp với nhau thì loại trừ hoàn toàn khả năng người đàn ông đó là bố của đứa bé. Nếu các mẫu khớp với nhau thì có thể khẳng định người đàn ông đó chính là cha ruột.


Xét nghiệm huyết thống có thể tiến hành với nhiều loại tế bào như máu, tế bào má, mẫu mô, móng tay, chân tóc, cuống rốn… Tất cả có cùng độ chính xác như nhau, vì mọi tế bào trong cùng một cơ thể đều có cùng một loại ADN.


Người yêu cầu xét nghiệm có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia. Đó có thể là mẫu nước bọt, móng tay hoặc móng chân, từ 3 đến 5 chân tóc (không phải tóc cắt bằng kéo), cuống rốn, bàn chải đánh răng, bao cao su và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.


Trẻ con có thể tham gia giám định ADN từ khi chưa sinh ra, như vậy không có giới hạn nào về tuổi khi xét nghiệm huyết thống. Có thể thực hiện xét nghiệm ADN với một lượng mẫu rất nhỏ, chẳng hạn như dùng 1/4 giọt máu hoặc một đầu tăm bông chứa các tế bào trong miệng, một mẩu nhỏ cuống rốn đã rụng. Để xét nghiệm trước khi sinh có thể dùng nước ối có chứa các tế bào của thai nhi mới 3 tháng.


Thông thường khi một người bày tỏ mong muốn giám định ADN, bác sĩ phụ trách chuyên môn sẽ tư vấn xem trường hợp này có cần làm xét nghiệm di truyền không. Nếu nhận thấy không đủ điều kiện để làm giám định, bác sĩ có thể từ chối. Thời gian thực hiện hồ sơ xét nghiệm và nhận mẫu trong khoảng 20 phút. Quy trình kỹ thuật xét nghiệm ADN trong phòng thí nghiệm thường trải qua các thủ tục sau đây:


- Kiểm tra định hướng mẫu.


- Ly trích ADN, định lượng với Real Time PCR-TaqMan.


- Khuếch đại STRs thông qua PCR (Polymerase Chain Reaction).


- Tách các chuỗi DNA khuếch đại qua điện di mao dẫn trong phân tích trình tự tự động (ABI 3130, Applied Biosystems).


- Phân tích các chuỗi ADN khuếch đại sử dụng geneeMapper (Nuclear DNA) hoặc phần mềm SeqScape (Mitochondrial DNA).


Thời gian từ khi nhận mẫu đến lúc trả kết quả thường là vài ngày đến một tuần. Kết quả xét nghiệm trả cho khách hàng thường bao gồm 2 thứ tiếng Việt và Anh. Tất cả được niêm phong, bảo mật, nhân viên y tế sẽ trao tận tay và giải thích cặn kẽ với người yêu cầu làm xét nghiệm, không qua điện thoại và các hình thức gián tiếp khác.


Theo Thi Trân - VnExpress


Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xét nghiệm ADN xác minh cha con ruột chính xác ra sao

Xét nghiệm ADN cha con được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa bé với ADN của người được cho là cha ruột.


Xet nghiem ADN xac minh cha con ruot chinh xac ra sao


Xet nghiem ADN cha con duoc thuc hien bang cach so sanh thong tin ADN ca nhan cua dua be voi ADN cua nguoi duoc cho la cha ruot.


xet-nghiem-adn-giup-xac-minh-moi-quan-he-cha-con

Anh minh hoa: News.


BS Bui Dac Chi, Khoa Di truyen va Huyet thong, Phong kham Da khoa Medic giai thich, xét nghiem ADN huyet thong la phép phan tich ADN (Axit Deoxyribo Nucleic) co trong cac te bao cua co the de xac dinh moi quan he huyet thong giua cac doi tuong.


Theo di truyen hoc, 23 nhiem sac the trong te bao trung cua nguoi me va 23 nhiem sac the trong tinh trung cua nguoi cha ket hop voi nhau de sinh ra dua con. 46 nhiem sac the nay co trong moi te bao cua co the nguoi con, trong do 23 lay tu me va 23 lay tu bo. Xét nghiem ADN cho phép kiem tra xem co dung con lay ADN tu cac nhiem sac the cua nguoi cha kia hay khong.


Xét nghiem ADN la cach xac minh moi quan he huyet thong chinh xac nhat hien nay. Xét nghiem ADN cha con thuong can trong nhung truong hop nhan con nuoi, thu tinh trong ong nghiem hoac vi ly do ca nhan. Xét nghiem nay nham muc dich chung minh mot nguoi dan ong co phai la cha ruot cua dua tre nao do hay khong. Qua trinh duoc thuc hien bang cach so sanh thong tin ADN ca nhan cua dua bé voi ADN ca nhan nguoi dan ong duoc cho la cha. Moi thong tin ADN ca nhan bao gom 16 gene marker.


Doi tuong tham gia trong xét nghiem ADN xac minh quan he cha con bao gom dua tre va nguoi duoc cho la cha ruot. Su tham gia cua nguoi me lam tang do chinh xac cua ket qua nhung khong bat buoc.


Neu cac mau ADN cua me, con va bo nghi van khop voi nhau trong tung gene thi do chinh xac khang dinh co quan he huyet thong dat tu 99.999% den 99,9999%, khi do ket luan nguoi dan ong chinh la cha ruot cua dua tre. Nguoc lai, 2 hai mau ADN cua nguoi con va bo nghi van khong khop voi nhau tu 2 gene tro len thi ket luan 100% nguoi dan ong nay khong phai la cha cua dua tre.


Thuc te, xét nghiem huyet thong cha con co the thuc hien duoc ma khong can su hien dien cua nguoi me. Neu nhu cac mau ADN cua bo nghi van va con khong khop voi nhau thi loai tru hoan toan kha nang nguoi dan ong do la bo cua dua bé. Neu cac mau khop voi nhau thi co the khang dinh nguoi dan ong do chinh la cha ruot.


Xét nghiem huyet thong co the tien hanh voi nhieu loai te bao nhu mau, te bao ma, mau mo, mong tay, chan toc, cuong ron… Tat ca co cung do chinh xac nhu nhau, vi moi te bao trong cung mot co the deu co cung mot loai ADN.


Nguoi yeu cau xét nghiem co the tu lay mau theo su huong dan cua cac chuyen gia. Do co the la mau nuoc bot, mong tay hoac mong chan, tu 3 den 5 chan toc (khong phai toc cat bang kéo), cuong ron, ban chai danh rang, bao cao su va nhieu vat the khac tuy theo truong hop.


Tre con co the tham gia giam dinh ADN tu khi chua sinh ra, nhu vay khong co gioi han nao ve tuoi khi xét nghiem huyet thong. Co the thuc hien xét nghiem ADN voi mot luong mau rat nho, chang han nhu dung 1/4 giot mau hoac mot dau tam bong chua cac te bao trong mieng, mot mau nho cuong ron da rung. De xét nghiem truoc khi sinh co the dung nuoc oi co chua cac te bao cua thai nhi moi 3 thang.


Thong thuong khi mot nguoi bay to mong muon giam dinh ADN, bac si phu trach chuyen mon se tu van xem truong hop nay co can lam xét nghiem di truyen khong. Neu nhan thay khong du dieu kien de lam giam dinh, bac si co the tu choi. Thoi gian thuc hien ho so xét nghiem va nhan mau trong khoang 20 phut. Quy trinh ky thuat xét nghiem ADN trong phong thi nghiem thuong trai qua cac thu tuc sau day:


- Kiem tra dinh huong mau.


- Ly trich ADN, dinh luong voi Real Time PCR-TaqMan.


- Khuech dai STRs thong qua PCR (Polymerase Chain Reaction).


- Tach cac chuoi DNA khuech dai qua dien di mao dan trong phan tich trinh tu tu dong (ABI 3130, Applied Biosystems).


- Phan tich cac chuoi ADN khuech dai su dung geneeMapper (Nuclear DNA) hoac phan mem SeqScape (Mitochondrial DNA).


Thoi gian tu khi nhan mau den luc tra ket qua thuong la vai ngay den mot tuan. Ket qua xét nghiem tra cho khach hang thuong bao gom 2 thu tieng Viet va Anh. Tat ca duoc niem phong, bao mat, nhan vien y te se trao tan tay va giai thich can ke voi nguoi yeu cau lam xét nghiem, khong qua dien thoai va cac hinh thuc gian tiep khac.


Theo Thi Tran - VnExpress


Kham benh, tu van suc khoe mien phi
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212