Logo trang giá thuốc
 

 
 

Rao vặt VIP

 

Cần mua thuốc Bru-cod ( VN-1398-06 )

Than phiền 
Thứ 5 17/09/2009 16h:56
 
Người đăng : Vu Anh Tuan
Địa chỉ : 4 Lang Ha, Hanoi
Địện thoại : 0979562386
Email : atv273@yahoo.com.au
Nơi thực hiện giao dịch : Toàn quốc
Cập nhật lần cuối : Thứ 3 19/09/2017 15h:41

Giá bán :  
 
Làm ơn cho hỏi có cách nào để mua thuốc Blu-cod trên địa bàn Hanoi

Xin cảm ơn
Số lượt xem: 481
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Mã xác nhận:  

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
 
Các tin khác cùng nhóm
Cầnmua dung dich truyền natri clorid 0,9% Cầnmua dung dich truyền natri clorid 0,9% - (737) Hà nội26/4
Cần mua thuốc Sironobel ( V1324-H12-06 ) Cần mua thuốc Sironobel ( V1324-H12-06 ) - (444) Toàn quốc25/10
Cần mua thuốc Testosterone Propionate injection `Tai Yu` ( VN-4107-07 ) Cần mua thuốc Testosterone Propionate injection `Tai Yu` ( VN-4107-07 ) - (575) Hà nội18/11
Cần mua thuốc Cefu, azythrom, amoxicillin + clavu Cần mua thuốc Cefu, azythrom, amoxicillin + clavu - (494) Toàn quốc9/4
Cần mua thuốc ( Minafort ) Cần mua thuốc ( Minafort ) - (508) Hà nội5/9
Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) - (688) Toàn quốc9/9
Cần mua thuốc Sitar 5g ( VD-0613-06 ) Cần mua thuốc Sitar 5g ( VD-0613-06 ) - (631) Tp.Hồ Chí Minh7/1
Cần mua thuốc Sibutine-15 ( VN-5665-10 ) Cần mua thuốc Sibutine-15 ( VN-5665-10 ) - (320) Toàn quốc28/2
Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) - (524) Toàn quốc12/12
Cần mua thuốc C Tax T ( VN-7359-03 ) Cần mua thuốc C Tax T ( VN-7359-03 ) - (485) Toàn quốc5/2
Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) - (676) Hà nội18/9
Cần mua thuốc Rodogyl ( VN-3748-07 ) Cần mua thuốc Rodogyl ( VN-3748-07 ) - (670) Toàn quốc12/5
Cần mua thuốc  sirinazen Cần mua thuốc sirinazen - (585) Toàn quốc9/8
Cần mua thuốc Kem xoa bóp Sungaz đỏ (Red) ( V410-H12-10 ) Cần mua thuốc Kem xoa bóp Sungaz đỏ (Red) ( V410-H12-10 ) - (716) Miền Bắc5/10
Cần mua thuốc Cồn xoa bóp ( VNB-3447-05 ) Cần mua thuốc Cồn xoa bóp ( VNB-3447-05 ) - (498) Toàn quốc24/4
Cần mua Lubricart Cần mua Lubricart - (960) Toàn quốc20/8
Cần mua thuốc Lacsera ( VN-9427-09 ) Cần mua thuốc Lacsera ( VN-9427-09 ) - (431) Toàn quốc30/10
Mua kháng sinh Mua kháng sinh - (609) Toàn quốc26/4
Cần mua thuốc Avodart ( VN-8476-04 ) Cần mua thuốc Avodart ( VN-8476-04 ) - (597) Toàn quốc24/5
Cần mua thuốc duofilm hay collomack Cần mua thuốc duofilm hay collomack - (1412) Tp.Hồ Chí Minh24/9
Bán buôn, bán lẻ thuốc Strabas 200 ( Cefpodoxim 200mg) Bán buôn, bán lẻ thuốc Strabas 200 ( Cefpodoxim 200mg) - (705) Toàn quốc17/11
Cần mua thuốc Loratadin 10mg ( VNA-4592-01 ) Cần mua thuốc Loratadin 10mg ( VNA-4592-01 ) - (532) Toàn quốc4/7
Cần mua thuốc Althotic HR 600mg tablet ( VN1-070-08 ) Cần mua thuốc Althotic HR 600mg tablet ( VN1-070-08 ) - (601) Tp.Hồ Chí Minh13/4
Tìm hàng làm đơn Thymomodulin,Cefpodoxime... Tìm hàng làm đơn Thymomodulin,Cefpodoxime... - (718) Toàn quốc29/9
Cần mua thuốc Cefixime DT 100 Tablets ( VN-8577-09 ) Cần mua thuốc Cefixime DT 100 Tablets ( VN-8577-09 ) - (600) Hà nội1/4
Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) - (675) Miền Trung10/11
Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) - (864) Miền Nam12/6
Cần mua thuốc Newliverdine ( VD-3416-07 ) Cần mua thuốc Newliverdine ( VD-3416-07 ) - (857) Miền Bắc9/5
Cần mua thuốc Vitreolent 10ml ( VN-5931-01 ) Cần mua thuốc Vitreolent 10ml ( VN-5931-01 ) - (344) Toàn quốc21/11
Cần mua thuốc Contractubex Cần mua thuốc Contractubex - (813) Hà nội24/3
Nhà thuốc bán lẻ thuốc tân dược trên địa bàn HN Nhà thuốc bán lẻ thuốc tân dược trên địa bàn HN - (675) Toàn quốc6/9
Cần mua thuốc sisocin dang siro Cần mua thuốc sisocin dang siro - (949) Toàn quốc21/11
Cần mua thuốc Cao tiêu độc ( VD-0633-06 ) Cần mua thuốc Cao tiêu độc ( VD-0633-06 ) - (459) Tp.Hồ Chí Minh11/8
Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) - (542) Toàn quốc10/1
Cần mua thuốc Golden LAB ( 1604/2009/YT-CNTC ) Cần mua thuốc Golden LAB ( 1604/2009/YT-CNTC ) - (648) Toàn quốc9/3
Cần mua thuốc Roman-C ( VN-0869-06 ) Cần mua thuốc Roman-C ( VN-0869-06 ) - (941) Toàn quốc29/12
Cần mua thuốc YSP Dermosol cream ( VN-8684-04 ) Cần mua thuốc YSP Dermosol cream ( VN-8684-04 ) - (454) Toàn quốc12/9
Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) - (1530) Toàn quốc27/11
Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) - (628) Toàn quốc29/10
Cần mua thuốc Acnotin 20 ( VN-7742-09 ) Cần mua thuốc Acnotin 20 ( VN-7742-09 ) - (889) Tp.Hồ Chí Minh22/2
Cần mua thuốc Rodogyl Cần mua thuốc Rodogyl - (928) Toàn quốc18/5
Cần mua thuốc Gatocin 400 ( VN-0023-06 ) Cần mua thuốc Gatocin 400 ( VN-0023-06 ) - (544) Hà nội30/1
Cần mua thuốc Forsancort 1% ( VD-0671-06 ) Cần mua thuốc Forsancort 1% ( VD-0671-06 ) - (582) Miền Nam28/12
Tìm thuốc gấp Tìm thuốc gấp - (684) Toàn quốc18/12
Cần mua thuốc Aleran triplidin hci 2.5mg, hci 60mg Cần mua thuốc Aleran triplidin hci 2.5mg, hci 60mg - (351) Hà nội12/2
Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) - (455) Toàn quốc16/3
Cần mua thuốc Xeloda 500MG Cần mua thuốc Xeloda 500MG - (545) Toàn quốc6/10
Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) - (483) Tp.Hồ Chí Minh28/9
Cần mua thuốc Salsacam ( VN-9479-10 ) Cần mua thuốc Salsacam ( VN-9479-10 ) - (987) Toàn quốc29/11
Cần mua thuốc Philorpa ( VN-4893-07 ) Cần mua thuốc Philorpa ( VN-4893-07 ) - (636) Miền Bắc30/6
Cần mua Cefpodoxim Cần mua Cefpodoxim - (615) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Borambio ( VN-0069-06 ) Cần mua thuốc Borambio ( VN-0069-06 ) - (291) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Spiriva Cần mua thuốc Spiriva - (511) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Neoamiyu ( VN-5733-01 ) Cần mua thuốc Neoamiyu ( VN-5733-01 ) - (998) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc  Cefixim 100mg,Cefpodoxim Cần mua thuốc Cefixim 100mg,Cefpodoxim - (1201) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) - (454) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Efason Cần mua thuốc Efason - (533) Hà nội19/9
Cần mua Omepazone làm hàng kê đơn Cần mua Omepazone làm hàng kê đơn - (601) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Apo-Chlorpropamide 250mg ( VN-6419-08 ) Cần mua thuốc Apo-Chlorpropamide 250mg ( VN-6419-08 ) - (455) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna Laxative Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna Laxative - (1415) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Praxinor Cần mua thuốc Praxinor - (483) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Infud cream 5gm ( VN-6619-08 ) Cần mua thuốc Infud cream 5gm ( VN-6619-08 ) - (490) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Dorocta ( VNB-3560-05 ) Cần mua thuốc Dorocta ( VNB-3560-05 ) - (470) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Humira ( VN-9885-05 ) Cần mua thuốc Humira ( VN-9885-05 ) - (572) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Heptylate De Testosterone Serp ( VN-9191-04 ) Cần mua thuốc Heptylate De Testosterone Serp ( VN-9191-04 ) - (484) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) - (504) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Allopurinol 300mg ( VNB-4166-05 ) Cần mua thuốc Allopurinol 300mg ( VNB-4166-05 ) - (715) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Butymid inj ( VN-13324-11 ) Cần mua thuốc Butymid inj ( VN-13324-11 ) - (398) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Thycough ( VN-2956-07 ) Cần mua thuốc Thycough ( VN-2956-07 ) - (707) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc sarbokids chữa bệnh hô hấp Cần mua thuốc sarbokids chữa bệnh hô hấp - (590) Miền Bắc19/9
Cần mua thuốc TFX Cần mua thuốc TFX - (586) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc gấp Piracetam 3G Cần mua thuốc gấp Piracetam 3G - (588) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Mua thuốc  Cytotex, Protake, Vinapolin, Utrogestan Mua thuốc Cytotex, Protake, Vinapolin, Utrogestan - (1006) Miền Bắc19/9
Cần mua thuốc Cần mua thuốc - (467) Miền Trung19/9
Cần mua thuốc Br-zaxin cap ( VN-5254-08 ) Cần mua thuốc Br-zaxin cap ( VN-5254-08 ) - (445) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc can date Cần mua thuốc can date - (922) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc amoxsam 625 Cần mua thuốc amoxsam 625 - (447) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) - (435) Miền Trung19/9
Cần mua thuốc (Danapha Natrex 50) Cần mua thuốc (Danapha Natrex 50) - (606) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc  Serratiopeptidase 10mg Cần mua thuốc Serratiopeptidase 10mg - (606) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Cao bách bộ 100ml ( VNB-4105-05 ) Cần mua thuốc Cao bách bộ 100ml ( VNB-4105-05 ) - (379) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Clartin-D Cần mua thuốc Clartin-D - (1096) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Cao lỏng - Phụ lạc cao Cần mua thuốc Cao lỏng - Phụ lạc cao - (618) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG ( 1638/2010YT-CNTC ) Cần mua thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG ( 1638/2010YT-CNTC ) - (740) Hà nội19/9
Cần mua thuốc VacoAller F của VACOPHARM Cần mua thuốc VacoAller F của VACOPHARM - (534) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Nocough ( VN-6391-08 ) Cần mua thuốc Nocough ( VN-6391-08 ) - (798) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Ampelop ( V180-H12-10 ) Cần mua thuốc Ampelop ( V180-H12-10 ) - (485) Toàn quốc19/9
Nhận phân phối thuốc tại Hải Phòng Nhận phân phối thuốc tại Hải Phòng - (471) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Serenata 100 ( VN-5681-01 ) Cần mua thuốc Serenata 100 ( VN-5681-01 ) - (463) Miền Bắc19/9
Cần mua thuốc Phytocare-D ( VD-11950-10 ) Cần mua thuốc Phytocare-D ( VD-11950-10 ) - (1078) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc QPLUS SUPER ( VN-9074-09 ) Cần mua thuốc QPLUS SUPER ( VN-9074-09 ) - (618) Hà nội19/9
Cần mua thuốc mantadix Cần mua thuốc mantadix - (472) Tp.Hồ Chí Minh19/9
Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) - (706) Hà nội19/9
Mua thuốc nhóm kháng sinh thế hệ mới, thuốc bổ, kháng viêm Mua thuốc nhóm kháng sinh thế hệ mới, thuốc bổ, kháng viêm - (1029) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Ðại bổ ngũ tạng tinh ( VND-1707-04 ) Cần mua thuốc Ðại bổ ngũ tạng tinh ( VND-1707-04 ) - (577) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) - (659) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Sakanti ( 6514/2008/YT–CNTC ) Cần mua thuốc Sakanti ( 6514/2008/YT–CNTC ) - (1076) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Uniderm ( VN-7414-08 ) Cần mua thuốc Uniderm ( VN-7414-08 ) - (659) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Actifif - F (VD-14061-11) Cần mua thuốc Actifif - F (VD-14061-11) - (292) Toàn quốc19/9
Cần mua thuốc Cerebrolysin Cần mua thuốc Cerebrolysin - (767) Toàn quốc19/9
 
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
giá thể vi sinh
 

Liên kết website