Logo trang giá thuốc
 

 
 

Rao vặt VIP

 

Tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi

Than phiền 
Thứ 3 22/12/2009 14h:59
 
Người đăng : Đoàn ngọc Tú
Địa chỉ : Thái Nguyên
Địện thoại : 091 292 8118
Email : doanngocthai87_lnq_tn@yahoo.com
Nơi thực hiện giao dịch : Toàn quốc
Cập nhật lần cuối : Thứ 5 25/08/2016 14h:14

Giá bán :  
 
 Cần tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi. ( thuốc giãn mạch vành cơ tim).
 Liên hệ: DS Đoàn ngọc Tú 091 292 8118.
Số lượt xem: 1025
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Mã xác nhận:  

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
 
Các tin khác cùng nhóm
Cần mua thuốc Prasocare ( VN-12762-11 ) Cần mua thuốc Prasocare ( VN-12762-11 ) - (744) Toàn quốc24/1
Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) - (352) Toàn quốc22/11
Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) - (366) Miền Trung30/4
Cần mua thuốc Rabegil Kit Tablet ( VN-11814-11 ) Cần mua thuốc Rabegil Kit Tablet ( VN-11814-11 ) - (676) Miền Bắc9/11
Tìm hàng làm đơn kháng sinh hoạt chất Amoxicilin + Clavulanic Tìm hàng làm đơn kháng sinh hoạt chất Amoxicilin + Clavulanic - (404) Toàn quốc30/9
Cần mua thuốc Bepanthen 30g ( VN-5806-01 ) Cần mua thuốc Bepanthen 30g ( VN-5806-01 ) - (544) Toàn quốc28/4
Cần mua thuốc Halothane BP 250ml ( VN-2465-06 ) Cần mua thuốc Halothane BP 250ml ( VN-2465-06 ) - (886) Tp.Hồ Chí Minh7/3
Cần mua thuốc Kabiven Peripheral ( VN-8701-09 ) Cần mua thuốc Kabiven Peripheral ( VN-8701-09 ) - (492) Toàn quốc9/12
Cần mua thuốc Ladolugel ( V589-H12-05 ) Cần mua thuốc Ladolugel ( V589-H12-05 ) - (305) Toàn quốc17/2
Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) - (381) Toàn quốc2/4
Cần mua thuốc AAstrid-S Kit ( VN-7590-09 ) Cần mua thuốc AAstrid-S Kit ( VN-7590-09 ) - (390) Toàn quốc29/6
Cần mua thuốc Actisoufre ( VN-6399-02 ) Cần mua thuốc Actisoufre ( VN-6399-02 ) - (406) Toàn quốc1/1
Cần mua thuốc Loramide -100mg ( VD-5590-08 ) Cần mua thuốc Loramide -100mg ( VD-5590-08 ) - (555) Toàn quốc5/2
Cần mua thuốc Afidil ( VN-5591-01 ) Cần mua thuốc Afidil ( VN-5591-01 ) - (346) Toàn quốc2/7
Cần mua thuốc Celestone Tablets ( VN-7830-09 ) Cần mua thuốc Celestone Tablets ( VN-7830-09 ) - (423) Toàn quốc12/7
Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) - (364) Tp.Hồ Chí Minh7/1
Cần mua thuốc Navelbine ( VN-8648-04 ) Cần mua thuốc Navelbine ( VN-8648-04 ) - (459) Hà nội31/1
Cần mua thuốc Acnes offensive cream ( VNB-2647-04 ) Cần mua thuốc Acnes offensive cream ( VNB-2647-04 ) - (392) Tp.Hồ Chí Minh10/5
Cần mua thuốc Kaliitis Cần mua thuốc Kaliitis - (335) Toàn quốc22/8
Tìm thuốc làm kê đơn về Nhi Tìm thuốc làm kê đơn về Nhi - (390) Toàn quốc9/4
Cần mua thuốc Serenata 100 ( VN-5681-01 ) Cần mua thuốc Serenata 100 ( VN-5681-01 ) - (387) Miền Bắc9/2
Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) - (397) Tp.Hồ Chí Minh5/12
Cần mua thuốc Beprogel (VN-0413-06) Cần mua thuốc Beprogel (VN-0413-06) - (338) Toàn quốc13/6
Cần mua thuốc Asmin ( VNA-3637-00 ) Cần mua thuốc Asmin ( VNA-3637-00 ) - (1069) Toàn quốc25/11
Cần mua thuốc dầu cá biển sâu-Alaska Omega 3-6-9 ( 1564/2008/YT/-CNTC ) Cần mua thuốc dầu cá biển sâu-Alaska Omega 3-6-9 ( 1564/2008/YT/-CNTC ) - (512) Hà nội27/2
Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) - (349) Toàn quốc16/3
Cần mua thuốc Vitenat ( VD-5845-08 ) Cần mua thuốc Vitenat ( VD-5845-08 ) - (303) Toàn quốc12/1
Cần mua thuốc Melyroxil 250 Rediuse ( VN-1919-06 ) Cần mua thuốc Melyroxil 250 Rediuse ( VN-1919-06 ) - (552) Toàn quốc7/5
Cần mua thuốc Linh Tự Đan Cần mua thuốc Linh Tự Đan - (1549) Miền Nam17/11
Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) - (356) Miền Trung10/5
Cần mua thuốc Vicacom ( VNB-1475-04 ) Cần mua thuốc Vicacom ( VNB-1475-04 ) - (436) Hà nội4/2
Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) - (403) Toàn quốc17/8
Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) - (320) Tp.Hồ Chí Minh11/1
Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna Laxative Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna Laxative - (1209) Toàn quốc5/5
Cần mua thuốc Azaretin - H Cream ( VN-9585-10 ) Cần mua thuốc Azaretin - H Cream ( VN-9585-10 ) - (869) Tp.Hồ Chí Minh15/2
Cần mua thuốc hc Amisulpride 100, 200mg Cần mua thuốc hc Amisulpride 100, 200mg - (394) Toàn quốc29/7
Cần mua thuốc Diazepam 10mg/2ml ( V1-H12-04 ) Cần mua thuốc Diazepam 10mg/2ml ( V1-H12-04 ) - (678) Tp.Hồ Chí Minh5/7
Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) - (692) Tp.Hồ Chí Minh12/1
Mua thuốc Fentanyl Mua thuốc Fentanyl - (623) Toàn quốc17/5
Cần mua thuốc Spiriva Cần mua thuốc Spiriva - (393) Toàn quốc13/7
Cần mua thuốc B.Braun lleo Gel Cần mua thuốc B.Braun lleo Gel - (392) Toàn quốc16/8
Cần mua thuốc Hoàn sâm nhung ( VNA-4238-01 ) Cần mua thuốc Hoàn sâm nhung ( VNA-4238-01 ) - (421) Hà nội5/3
Cần mua thuốc Polidom ( VN-8001-09 ) Cần mua thuốc Polidom ( VN-8001-09 ) - (1253) Toàn quốc6/8
Cần mua thuốc Partamol F ( VNB-1316-02 ) Cần mua thuốc Partamol F ( VNB-1316-02 ) - (399) Toàn quốc21/4
Cần mua thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG ( 1638/2010YT-CNTC ) Cần mua thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG ( 1638/2010YT-CNTC ) - (537) Hà nội7/1
Cần mua thuốc Somatoplex ( 4021/2006/YT-CNTC ) Cần mua thuốc Somatoplex ( 4021/2006/YT-CNTC ) - (365) Toàn quốc27/4
Cần mua thuốc Helotec ( VN-1145-06 ) Cần mua thuốc Helotec ( VN-1145-06 ) - (515) Toàn quốc9/2
Cần mua thuốc Minoxidil 5% Bailleul ( VN-3636-07 ) Cần mua thuốc Minoxidil 5% Bailleul ( VN-3636-07 ) - (542) Tp.Hồ Chí Minh14/2
Cần mua thuốc Canesten 5g ( VN-5763-01 ) Cần mua thuốc Canesten 5g ( VN-5763-01 ) - (350) Toàn quốc14/9
Cần mua thuốc tetracylin của quảng ngãi Cần mua thuốc tetracylin của quảng ngãi - (420) Toàn quốc3/11
Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) - (363) Tp.Hồ Chí Minh25/8
Cần mua thuốc phụ bì khang ( 1003/2008/TNQC-ATTP ) Cần mua thuốc phụ bì khang ( 1003/2008/TNQC-ATTP ) - (297) Miền Trung25/8
Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) - (388) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới khang dược ( 7337/2008/YT-CNTC ) Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới khang dược ( 7337/2008/YT-CNTC ) - (339) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Human Albumin 20% Behring, muối thấp ( VN-8315-09 ) Cần mua thuốc Human Albumin 20% Behring, muối thấp ( VN-8315-09 ) - (555) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Mycoster 8% ( VN-5056-07 ) Cần mua thuốc Mycoster 8% ( VN-5056-07 ) - (775) Tp.Hồ Chí Minh25/8
Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) - (419) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Itadixic ( VN-5647-08 ) Cần mua thuốc Itadixic ( VN-5647-08 ) - (648) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Tadenan Cần mua thuốc Tadenan - (411) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Navazepin ( VN-3049-07 ) Cần mua thuốc Navazepin ( VN-3049-07 ) - (357) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Bividerm 5g ( VNB-3156-05 ) Cần mua thuốc Bividerm 5g ( VNB-3156-05 ) - (320) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Mitosyl irritations ( VN-7993-03 ) Cần mua thuốc Mitosyl irritations ( VN-7993-03 ) - (460) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Creon 10000 ( VN-9033-04 ) Cần mua thuốc Creon 10000 ( VN-9033-04 ) - (535) Toàn quốc25/8
Cần mua dung dịch Kabiven Oliclinomel Cần mua dung dịch Kabiven Oliclinomel - (658) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Calcibronat Cần mua thuốc Calcibronat - (391) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) - (405) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc ALBUMIN 20% Cần mua thuốc ALBUMIN 20% - (626) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Broncho-Vaxom Children ( VN-2315-06 ) Cần mua thuốc Broncho-Vaxom Children ( VN-2315-06 ) - (395) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Differin 30g ( VN-5878-01 ) Cần mua thuốc Differin 30g ( VN-5878-01 ) - (703) Hà nội25/8
Cần mua thuốc NICZEN (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) Cần mua thuốc NICZEN (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) - (1337) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc florinef Cần mua thuốc florinef - (526) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc CP ( VN-7025-08 ) Cần mua thuốc CP ( VN-7025-08 ) - (338) Toàn quốc25/8
Tìm mua thuốc Glucosamine HCL 1500mg (Kirkland) Tìm mua thuốc Glucosamine HCL 1500mg (Kirkland) - (1110) Toàn quốc25/8
Cần mua kháng sinh nhi Cần mua kháng sinh nhi - (345) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc eganin Hàn quốc Cần mua thuốc eganin Hàn quốc - (628) Toàn quốc25/8
Cần mua mặt hàng của công ty Tatra Cần mua mặt hàng của công ty Tatra - (328) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc có hoạt chất cephalotine 1g của Pháp và thuốc hoạt chất biophazolin 1g của Ba lan Cần mua thuốc có hoạt chất cephalotine 1g của Pháp và thuốc hoạt chất ... - (476) Toàn quốc25/8
Cần hàng dạ dày  làm đơn Cần hàng dạ dày làm đơn - (356) Hà nội25/8
Cần mua thuốc ( fandorax 25mg ) Cần mua thuốc ( fandorax 25mg ) - (3902) Tp.Hồ Chí Minh25/8
Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) - (1289) Miền Trung25/8
Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) - (592) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Circuloba 17,5mg/5ml Cần mua thuốc Circuloba 17,5mg/5ml - (759) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Isoflurane-USP ( VN-6539-08 ) Cần mua thuốc Isoflurane-USP ( VN-6539-08 ) - (484) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Gyno-pevaryl depot ( VN-4013-07 ) Cần mua thuốc Gyno-pevaryl depot ( VN-4013-07 ) - (441) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Cefpodoxim, Amoxicillin and Clavulanate Cần mua thuốc Cefpodoxim, Amoxicillin and Clavulanate - (451) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) - (491) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Rhinex 0,05% ( V286-H12-06 ) Cần mua thuốc Rhinex 0,05% ( V286-H12-06 ) - (424) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Librax ( VN-10691-10 ) Cần mua thuốc Librax ( VN-10691-10 ) - (582) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Diprosalic 15g sản phẩm của Canada. Cần mua thuốc Diprosalic 15g sản phẩm của Canada. - (394) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Estromineral ( 1225/2007/YT - CNTC ) Cần mua thuốc Estromineral ( 1225/2007/YT - CNTC ) - (408) Tp.Hồ Chí Minh25/8
Cần mua thuốc Megyna ( VD-2804-07 ) đặt âm đạo Cần mua thuốc Megyna ( VD-2804-07 ) đặt âm đạo - (395) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Hepaphyl ( VD-5167-08 ) Cần mua thuốc Hepaphyl ( VD-5167-08 ) - (489) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) - (349) Hà nội25/8
Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) - (304) Toàn quốc25/8
Tìm thuốc kê toa chuyên khoa mắt Tìm thuốc kê toa chuyên khoa mắt - (307) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc ( Alphagan P và Xalacom ) Cần mua thuốc ( Alphagan P và Xalacom ) - (298) Hà nội25/8
Cần mua thuốc dầu nóng mặt trời ( VD-0963-06 ) Cần mua thuốc dầu nóng mặt trời ( VD-0963-06 ) - (349) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc linh tự đan  Cần mua thuốc linh tự đan - (814) Toàn quốc25/8
Cần mua Cefo Cần mua Cefo - (410) Toàn quốc25/8
Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) - (361) Toàn quốc25/8
 
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website