Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1692-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6892-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5186-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9061-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9500-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1346-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3049-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5081-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1874-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10958-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4605-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1545-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8399-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4572-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2540-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6154-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4067-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3515-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8439-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4248-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2912-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13734-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12710-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V599-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14445-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2549-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11725-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8156-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4721-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4893-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12565-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14522-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6078-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8181-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12331-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2080-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1428-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4750-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5511-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5434-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3228-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5520-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0163-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VA2-26-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12590-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4272-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7675-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6230-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11895-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3220-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10092-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1013-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3090-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13827-11
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn