Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6081-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11951-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2179-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11725-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14453-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1164-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4719-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4138-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9627-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7413-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8297-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3056-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0186-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4114-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11088-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5808-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10484-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3509-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4248-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6604-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1856-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3323-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4629-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11906-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0989-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9953-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5918-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0565-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1043-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9022-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4139-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8855-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1200-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V599-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10026-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4444-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7453-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4091-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3739-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3307-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13220-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6619-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0477-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V16-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4787-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7808-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V2-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11932-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5871-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4697-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8627-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0931-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2963-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0259-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0196-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website