Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5667-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4435-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7675-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0610-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3884-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0274-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8299-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4111-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6037-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1679-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8101-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V379-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1581-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2806-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VA2-32-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1769-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1750-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0645-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5776-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1242-h12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7314-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13827-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4220-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5622-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11287-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1607-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3733-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4588-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1681-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9971-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7756-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8983-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10080-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12979-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2678-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5485-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5372-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2193-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3450-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0287-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Vn-0381-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3431-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1660-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13081-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13965-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1252-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3301-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5482-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10186-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14106-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3672-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9546-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4406-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6348-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3845-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6443-08
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn