Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3163-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6087-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4935-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6546-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5180-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1662-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4326-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1524-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12596-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6651-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11733-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VA2-31-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2898-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14181-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1283-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5199-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8659-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1837-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11705-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5771-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12251-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1761-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4431-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5657-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0459-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4149-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2230-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3944-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0413-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4142-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10405-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7500-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10194-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5197-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12611-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5657-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5079-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2469-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8696-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12951-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1814-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2804-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8589-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2637-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10407-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5581-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0912-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4486-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1461-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2022-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1725-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2663-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8636-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5768-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1237-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3516-05
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn