Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4014-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5861-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4761-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7416-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1392-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8623-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10424-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7323-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6222-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8035-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V556-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3356-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6796-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2965-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1024-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2196-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8708-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V295-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3820-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3438-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4346-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0632-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10092-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11752-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10187-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V08-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V336-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9653-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9546-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8462-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9972-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H01-035-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9420-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4001-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4543-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13601-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6204-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5859-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4425-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5016-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5543-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1011-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9982-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11736-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10887-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3007-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11172-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6397-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5213-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5963-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0018-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7167-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12643-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8309-04
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn