Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0868-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8541-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2061-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2910-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4374-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10816-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2190-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2907-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1012-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14530-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1095-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5429-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0151-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2294-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11529-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2728-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4714-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8967-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0930-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3304-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14818-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1624-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5848-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H02-091-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1114-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0698-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10659-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0220-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7273-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8306-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1888-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6037-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7284-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14056-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8343-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1213-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10073-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9889-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5727-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V30-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6482-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3517-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4370-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3853-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3559-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1978-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2435-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7558-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4386-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V659-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8486-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11324-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1386-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6149-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0061-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn