Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1624-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1301-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4140-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4777-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14314-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10893-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2725-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3613-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14322-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V990-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0714-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13828-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5559-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7984-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0207-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0349-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2512-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11287-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V31-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1090-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4556-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8905-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0625-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7351-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5451-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13718-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10483-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0698-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1343-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3396-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4332-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3854-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2645-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1043-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10410-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7530-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5823-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10522-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8659-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9649-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8319-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1526-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: NC48-H06-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1917-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1649-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14476-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12130-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9093-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12699-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12814-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8334-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5619-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2435-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0590-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4888-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn