Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13543-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2472-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1876-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9986-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1579-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1722-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13534-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H01-041-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4253-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1870-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3454-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1432-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10133-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11144-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4716-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10673-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13771-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11036-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3050-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3351-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5547-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5352-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11672-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6607-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14464-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5091-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1413-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H02-100-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2659-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11102-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4032-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2203-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1204-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1187-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1512-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0237-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10546-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7669-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8906-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5153-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8068-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6651-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5288-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9107-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5161-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2247-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1936-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10618-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10424-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V63-H01-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5069-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2280-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6194-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3458-05
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn