Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12013-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11067-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5606-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3874-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0060-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6901-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2107-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11810-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0021-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1329-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7829-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1263-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10348-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13828-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8097-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13778-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6485-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7623-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6975-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9005-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8760-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V907-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6134-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9287-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0335-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12255-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8083-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1806-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13078-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8088-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5317-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3894-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7674-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5400-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3862-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5818-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7891-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5796-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12521-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2343-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1115-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2868-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10004-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7786-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4505-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4317-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3483-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1549-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11733-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3627-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0513-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8392-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13529-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2783-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1096-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2431-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn