Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Chống nhiễm khuẩn, KS trùng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3102-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10539-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3938-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11840-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4249-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10670-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14817-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10351-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4149-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6384-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4750-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5314-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1671-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2063-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11831-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12057-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2549-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0879-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10538-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11697-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2062-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9237-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H02-107-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3588-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2837-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8031-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5542-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1517-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5610-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5648-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V95-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1472-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10684-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8399-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3118-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2736-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5817-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8778-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12130-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: H01-014-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3861-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7347-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10431-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13946-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1438-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6584-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1519-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5803-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8256-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5793-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4133-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0092-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn