Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4635/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V165-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1564-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2797-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: ICHTAMKHANG
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6040/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3028-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4749-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5331/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2876-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7131-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3597-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3940-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6957-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1036-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1377-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0230-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9254/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 12605 _ 2005 CBTC _ YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1604/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5348/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2810/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2094-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6320-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3793-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9551-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2266-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website