Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3288-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3382-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1133-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7261-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4298-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Biocurmin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: ICHTAMKHANG
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8207-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 994/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6040/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1358-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4656/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7054-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2939-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8209-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9551-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3028-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7745/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0870-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1216-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2266-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2611-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7085-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9014/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4926-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4443-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2797-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9880-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4635/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn