Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9551-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3652-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8209-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6401-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3897-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2173-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2094-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3288-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8909-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6040/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9880-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4656/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1604/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6320-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4168/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3383-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4638/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7745/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0727-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Biocurmin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9234/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7131-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1036-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9254/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2896-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5348/2001/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn