Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3288-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1819-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1377-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1359-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 12605 _ 2005 CBTC _ YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5473-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1564/2008/YT/-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9431-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8350-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8207-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4955-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3652-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5346/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4168/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5428-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9802-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5331/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2481-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1358-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4724-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0870-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2939-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2221-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4926-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2611-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4965-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9811-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4749-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website