Logo giathuoc.vn
 
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V165-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4705-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4168/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6401-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1133-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2876-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9811-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4656/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9880-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9254/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8194-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4643-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7366/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2810/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7367/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1359-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1848-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V737-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 752/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2481-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 01/2010/TCCTS-SMAS
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1176-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7261-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4926-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4749-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3897-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3887/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7131-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8207-04
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website