Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4443-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3887/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9802-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4705-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 01/2010/TCCTS-SMAS
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8189-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 12605 _ 2005 CBTC _ YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4655/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0230-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3028-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4487-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1216-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3406-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2797-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 10236/ 2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5730-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9880-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3382-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4643-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4749-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1359-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0870-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9551-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2266-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3356/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5346/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website