Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 01/2010/TCCTS-SMAS
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7366/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3028-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V165-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8182-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0870-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8201-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2896-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2481-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1359-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1564/2008/YT/-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0230-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Vn-0702-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2578-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 02/7-TPCN/06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6322-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3635-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2939-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3658-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5331/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5428-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1003/2008/TNQC-ATTP
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2094-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1176-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2266-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10423-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3887/2010/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn