Logo trang giá thuốc
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 02/7-TPCN/06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2578-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4705-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1003/2008/TNQC-ATTP
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4298-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9234/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3164-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0230-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4955-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8200-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0870-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6401-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: ICHTAMKHANG
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3406-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4355-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Biocurmin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5348/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3940-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1377-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4655/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1848-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3383-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9431-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9078/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website