Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5428-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 02/7-TPCN/06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1036-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3164-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8206-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4926-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6606-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2481-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8189-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3383-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3597-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3261-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4355-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2173-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9234/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8209-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4705-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1564-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: ICHTAMKHANG
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2611-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3028-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1358-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5331/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9254/2008/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn