Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3658-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4638/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3382-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6957-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4184-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V737-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2611-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2896-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7481-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8206-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8201-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3335-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9078/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10423-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7054-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 12605 _ 2005 CBTC _ YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3652-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4705-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6320-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1036-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2810/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Vn-0702-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4487-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 994/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 949/2007/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9960-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Mua bán thuốc, tư vấn sức khỏe