Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6018-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3660-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4643-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: sdkbigbb
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3793-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9880-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10423-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 752/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8201-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9960-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7481-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8909-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Hotangduong
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6401-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4955-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1216-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8189-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4635/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 949/2007/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 11256/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6322-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6606-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3382-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1036-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3597-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4656/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9078/2011/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website