Logo giathuoc.vn
 
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1377-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4168/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1176-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4638/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 8108/2007/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2753-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: sdkbigbb
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8189-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6957-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1604/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6320-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8206-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7085-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1564-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3940-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0205-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2094-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4643-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 994/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 10236/ 2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4955-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 02/7-TPCN/06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7367/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1133-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3408-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4443-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4580-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9014/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2797-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7261-02
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website