Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2814-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7131-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3261-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2094-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7054-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3406-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 8108/2007/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0370-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10423-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3940-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1819-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2221-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6040/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4724-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3335-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Vn-0702-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6957-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 10236/ 2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8909-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8201-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1564-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5730-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8209-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2810/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8544-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V947-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8200-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3356/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9014/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4225/2008/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4487-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 12605 _ 2005 CBTC _ YT
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn