Logo trang giá thuốc
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2613-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1819-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8350-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4580-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7261-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1216-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5473-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7481-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8201-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3335-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5730-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2578-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V165-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4298-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7366/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 752/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2876-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5346/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1133-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9811-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1604/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8206-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4168/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 8108/2007/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4443-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 732/2009YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1564/2008/YT/-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5348/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9881-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8200-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 10236/ 2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9551-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website