Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V165-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9254/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5473-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3887/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6322-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8200-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 994/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 10236/ 2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Hotangduong
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2814-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7481-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9078/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9811-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4656/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1358-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4635/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2896-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 2490/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4186/2010/YT- CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10313-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2266-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3897-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3261-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Vn-0702-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3793-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7054-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9014/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2753-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4355-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9960-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4184-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3164-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn