Logo trang giá thuốc
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5346/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9969-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4955-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3164-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: sdkbigbb
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9431-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6606-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9802-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1133-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1636/2010/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5347/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3897-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7129-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4395-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3335-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8206-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5311/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT – CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7341-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4184-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V947-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7961-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3658-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10063-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2578-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Hotangduong
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8182-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Goldream
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4298-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Biocurmin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9232/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1358-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: HN 12012009YTVN
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4443-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2481-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4749-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9234/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4487-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7131-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1176-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3261-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website