Logo trang giá thuốc
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng

ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9078/2011/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9431-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5331/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1235/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 3887/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7054-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4628-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4275-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3406-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7261-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8207-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 7366/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5349/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10364-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6513/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V947-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8194-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8204-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8350-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: ICHTAMKHANG
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4355-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0305-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8190-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3658-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4926-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1225/2007/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5969-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5348/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6175-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4655/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9014/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1176-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5346/2001/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3335-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4186-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9959-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8200-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3635-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6367-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5473-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1849-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1960-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3164-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website