Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thực phẩm chức năng
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2611-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1035-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 13415/2005/CBTC-YT
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4562-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2896-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 6514/2008/YT–CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4581-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1564/2008/YT/-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4638/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4996-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3658-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3560-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1236/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2173-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8182-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 752/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3288-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3369-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1377-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2814-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5730-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8195-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8209-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0750-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2939-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9234/2009/ YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: SDK_Via
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4635/2008/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4427/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7130-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3570-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4021/2006/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1279/2010/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1638/2010YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1058-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3652-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2876-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0378-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4356-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Biocurmin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 1003/2008/TNQC-ATTP
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4630-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1848-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1359-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 4655/2009/YT - CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: Hotangduong
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2990-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2578-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4388-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3382-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4184-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn