Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Khoáng chất và Vitamin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3052-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V81-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V57-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5375-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0850-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1650-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8021-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3003-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0649-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5474-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9481-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: NC18-H11-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1206-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2115-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2098-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6402-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5427-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0308-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4734-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-5004-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1216-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1136-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4631-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1901-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0233-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13853-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12452-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5680-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V813-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13096-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7270-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1210-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0653-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14160-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2859-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1160-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3800-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5887-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3170-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11675-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0961-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4327-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3054-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V183-H05-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10960-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1743-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5308-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4929-08
BBM
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V340-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4961-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4214-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0506-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1680-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V827-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0223-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5448-08
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn