Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Khoáng chất và Vitamin
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3015-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9488-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4759-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1173-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2284-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3869-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0755-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5673-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V331-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: NC18-H11-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4784-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7235-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4999-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7578-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8667-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 9985/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14210-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10835-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3116-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3044-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3169-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-9955-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7658-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3763-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2618-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1885-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1631-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V112-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5907-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0836-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0687-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1039-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4622-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4907-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0807-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4157-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2496-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4895-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2796-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0970-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13738-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0245-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9536-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11265-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3208-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4079-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11586-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5078-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11554-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V85-H05-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0141-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-10218-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2900-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0430-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14236-11
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn