Logo trang giá thuốc
 

 
Phân nhóm theo cơ chế
A

Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa

ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6820-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0562-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1686-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10339-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5420-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: NC75-H02-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V460-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4850-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10398-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8588-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1780-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7243-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1752-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5460-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4046-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4109-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0232-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2210-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13898-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0661-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V273-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0107-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1394-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2022-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8483-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2512-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1565-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5683-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4085-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14431-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13366-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4934-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2076-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10030-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11292-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-14088-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7084-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V158-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1878-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1667-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4871-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0889-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4238-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1208-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1981-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14387-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13902-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7464-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8502-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0069-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4154-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4578-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1255-02
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn

RSS

|

Sitemap

|
 

Liên kết website