Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6433-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5242-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3265-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12240-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2467-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2925-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7850-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11768-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2631-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2816-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0134-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1796-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0860-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-022-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3925-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1151-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6080-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2013-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1367-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2001-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6277-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0568-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3286-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3459-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8150-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14483-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13817-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4045-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14703-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8782-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5217-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2061-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9915-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0767-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5755-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3407-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3356-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6100-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5769-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3712-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9321-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8191-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3723-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1211-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2036-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8683-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0855-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2135-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5552-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9320-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7442-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0648-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2974-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn