Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3286-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1746-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5156-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4143-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12353-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3527-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7263-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8028-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5723-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1721-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V652-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9032-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5469-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8261-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V960-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0687-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9824-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5036-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2546-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6553-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5620-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V714-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1581-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9541-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5170-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7042-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0461-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8935-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5734/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11883-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V26-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5703-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4958-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7612-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0884-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V27-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1868-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0633-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1374-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1478-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5608-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4521-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10423-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2135-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1846-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5464-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5582-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0975-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4277-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3824-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6648-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4784-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn