Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5869-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3253-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4278-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V134-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1154-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7365-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1035-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9367-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0161-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8242-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4677-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1132-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1443-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0272-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0429-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9325-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0948-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0237-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4899-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1638-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9803-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9173-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0562-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0222-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1550-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3407-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3737-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12902-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0617-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1486-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-13753-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7399-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8742-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1283-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5777-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0260-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1946-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5017-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0337-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6382-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1807-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5238-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7217-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1275-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0997-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7152-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5254-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7118-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14483-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7208-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3759-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2109-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2520-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6049-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn