Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6899-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4521-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6080-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2450-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6596-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1287-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0790-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7526-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10088-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4600-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5043-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0855-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2647-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7300-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5591-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2013-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3098-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V735-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V522-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2300-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V269-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5115-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0164-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5667-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1211-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9553-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7253-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4304-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7182-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4272-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3231-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0034-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0687-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5615-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5366-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0694-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14404-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2734-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8312-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0632-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2151-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3444-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2967-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4815-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0410-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13742-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3978-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10378-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4357-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14483-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1375-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5283-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5696-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1145-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn