Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4187-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-9224-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0369-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5063-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1264-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0315-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2992-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0798-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7601-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2029-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5105-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8483-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V662-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2597-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6080-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0969-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0233-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3628-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2672-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: GC-0015-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3017-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8008-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9154-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4263-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12333-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9192-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5983-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6250-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2995-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13822-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6221-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5849-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0046-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V84-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2388-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2899-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7707-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13532-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6159-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10277-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9098-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0028-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9343-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0580-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8226-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8966-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7814-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4215-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10269-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1639-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0665-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3435-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Mua bán thuốc, tư vấn sức khỏe