Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7257-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13017-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1905-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8925-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10215-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1550-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11680-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6639-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1482-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V87-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0085-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1957-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9098-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7902-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3382-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10273-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3291-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0860-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1204-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3087-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9239-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1379-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8502-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1316-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14602-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11912-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0056-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6288-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1402-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0164-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6786-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V753- H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6028-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5238-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5666-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14291-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1220-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14842-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1658-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3194-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V335-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1460-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7084-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14404-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5228-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4589-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7554-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6415-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1307-h12-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn