Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4407-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3800-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0348-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13118-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6264-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1394-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0086-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0081-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7395-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0762-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6438-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3334-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7440-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2376-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7042-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2480-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6156-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0661-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2302-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5893-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10225-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V350-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-3437-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3236-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3233-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13532-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6949-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8900-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4681-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5316-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6889-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5713-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5592-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7205-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7056-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3886-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6978-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1885-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1090-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4394-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6081-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12823-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0268-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3253-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7412-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2098-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13511-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5822-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2603-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0518-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3317-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4426-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1386-H12-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website