Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4394-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10206-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2236-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4703-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V134-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5967-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0662-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3181-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6319-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3231-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0352-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10377-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12215-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3343-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2805-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8028-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1264-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4679-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5677-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5078-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2045-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10993-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1155-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2962-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V522-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7209-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9092-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4272-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9348-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5242-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5906-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5043-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9806-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0997-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5217-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4328-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5499-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5539-01
VCF
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7075-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1316-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12017-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0026-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2459-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1371-H12-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9033-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4353-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1480-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10224-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn