Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6875-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0765-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3632-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1265-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4075-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1311-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13563-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1088-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9579-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7252-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8652-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1348-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4675-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8070-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5632-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12409-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7494-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5080-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14187-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2925-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3011-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3374-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1184-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1885-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1436-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1124-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1544-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4832-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3747-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1117-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13865-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4765-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2780-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5430-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11784-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3299-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0768-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V129-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5655-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12824-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V690-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10426-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5243-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1145-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14015-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4953-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9719-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1004-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-4084-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0794-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2744-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2014 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn
 

Liên kết website