Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14301-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10106-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7007-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4261-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5591-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9323-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1113-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0547-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3693-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1302-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1986-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11681-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5784-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10104-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1664-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2467-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12486-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0963-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5797-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3758-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8067-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0956-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13640-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10013-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-11773-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6609-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6612-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2007-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10682-10
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14127-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0796-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12111-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7056-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12825-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6532-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14772-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5462-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3614-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V486-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNS-1756-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5707-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0848-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V960-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0785-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7276-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6832-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V350-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9321-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3978-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7118-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4115-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2528-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3464-07
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn