Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0656-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1210-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4568-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6736-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4328-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2609-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7271-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0393-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6296-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1682-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0628-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0306-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13532-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3920-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0626-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-1380-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1482-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-13091-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V1181-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12032-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0061-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4763-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7850-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-0839-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3273-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14319-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN1-019-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8300-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2659-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0057-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5676-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0352-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7567-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2602-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7559-09
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1106-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3119-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0268-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2036-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0247-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0703-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-0015-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2199-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1678-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1456-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-2997-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-1414-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0860-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0955-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3795-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7700-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0708-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14441-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-0317-06
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn