Phân nhóm theo cơ chế
A
Nhóm thuốc Thuốc đường tiêu hóa
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4357-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-11905-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7084-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2943-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0788-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4154-01
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3509-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2953-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: V590-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7805-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3574-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7201-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1079-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-0628-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: 5580/2009/YT-CNTC
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4427-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-5577-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3244-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3422-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-5312-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1912-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3565-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14301-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3397-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-4402-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2531-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7595-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14772-12
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1130-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: S651-H12-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6288-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7863-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1670-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-10078-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNB-2992-05
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-4703-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-3372-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-3817-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-12318-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-8008-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9026-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-1197-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-14345-11
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-6756-02
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-3771-00
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-4757-08
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-7633-03
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-2752-07
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VD-1604-06
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VN-9009-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký: VNA-2239-04
ảnh sản phẩm
Số đăng ký:
 
     
1- 2- 3-
     
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox với độ phân giải màn hình 1024 x 768. Xóa cookie.
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: info@giathuoc.vn